Science center Curiosum i Umeå slår upp portarna

Foto: White Arkitekter

Nu öppnar Umeås nya science center Curiosum som utformats av White Arkitekter. Det 110-åriga träsliperiet har omvandlats till en magisk värld för vetenskap, teknik och utforskande. Museet har dessutom fått en högteknologisk domteater som tillbyggnad. På insidan erbjuds aktiviteter för hela familjen, även om det initialt sker under Covid-19-anpassningar.

Efter ett transformationsprojekt har det gamla sliperiet blivit Umeås nya besöksmål för vetenskap, teknik och utforskning. Kronan på verket har varit tillbyggnaden av den vackra domteatern – ett projekt som White i Umeå har arbetat helhjärtat med tillsammans med ljusdesigners från White i Göteborg.

– Det är fantastiskt kul att Curiosum äntligen kan ta emot sina första besökare. Det har varit ett oerhört roligt och utvecklande projekt som vi och alla inblandade parter har jobbat intensivt och engagerat med. Ett nytt spännande besöksmål som nu bara väntar på att fyllas av teknikintresserade, nyfikna umebor och tillresta, säger Anna Zimdahl, arkitekt på White i Umeå.

Kupolens yttre skikt består av 475 perforerade, triangulära aluminiumkassetter som fångar upp och reflekterar omgivningens, dygnets och årets växlande ljus och färger. Fasadens industriella karaktär förbinder kupolen med platsens historia och huvudbyggnadens ursprungliga användning som mekanisk industri. De geometriska formerna knyter an till den upprepade symmetrin i materiens innersta hjärta, till matematik, teknik och den mörka stjärnglittrande himmel.

– Domteatern har ett unikt och dynamiskt yttre som speglar verksamhetens högteknologiska inre. Precis som verksamheten korsar gränser, skapar samverkan och väcker nyfikenhet gör även exteriören det. Fasadens skiftande ljus- och färgspel väcker nyfikenhet om vad som döljer sig där inne, säger Anna Hedlund, arkitekt på White i Umeå.

Ljusdesignens nyckelroll
Belysning kom att vara en nyckel för att på ett effektfullt sätt representera domens spännande verksamhet även utifrån. Bakom det yttre fasadskiktet döljer sig drygt 8400 ljuspunkter, var och en försedda med en röd, blå och grön lysdiod. Tillsammans utgör dessa vad som närmast kan liknas vid en gigantisk skärm, kapabel att snabbt kunna växla mellan regnbågens alla färger.

Ljuset har tack vare en god samordning mellan projektets olika parter integrerats fullständigt, vilket föranlett att kupolen förblivit fri från synlig teknik.

– En rad fasta scenarier har programmerats, vilka verksamheten har att välja bland. Det finstämda grundscenariot är statiskt, medan ett dynamiskt scenario med ett försiktigt skimmer i toppen kan aktiveras för att kommunicera för förbipasserande att det pågår aktivitet inuti domen just nu. Vidare finns en handfull effektfulla temascenarier att tillgå, ämnade att användas under kortare perioder, bland annat Norrsken, Pride och Meteor, säger Viktor Martinsson, ljusdesigner på White i Göteborg.

Curiosum har redan hunnit bli nominerat i två kategorier i Design S – Swedish Design Awards –som är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse arrangerad av Svensk Form. Curiosum är nominerat i kategorierna Ljus & belysning och Aluminiumpriset.