Skandia Fastigheter utvecklar nytt i Västra hamnen

Västra hamnen. NCC är totalentreprenör. Arkitekt för förskola och mobilitetshus är Arkitekterna Krook & Tjäder, medan bostadshuset är ritat av Chroma Arkitekter. Foto: Arkitekterna Krook & Tjäder samt Chroma Arkitekter

Nu påbörjar Skandia Fastigheter utvecklingen av ett blandkvarter med en förskola för 160 barn, 77 hyresrätter, butikslokaler och en mobilitetshubb. Förskolan som uppförs i fem plan får stora gröna utemiljöer där hälften anläggs på tak.

-Vårt nya kvarter tillför helt nya dimensioner och är en viktig pusselbit i vår tydliga ambition att skapa en blandad stad, säger Tim Prevolnik Sjöstrand, Skandia Fastigheters marknadsområdeschef i Malmö. Med en förskola för 160 barn och stora gröna utemiljöer ger vi plats för lärande och lek men vi har också en ambition att tillgängliggöra ytorna för Malmöborna utanför förskolans öppettider. Förskolan är en del i vår övergripande satsning på fler samhällsnyttiga fastigheter för till exempel förskolor, skolor, vård och omsorg. I den nya mobilitetshubben tillför vi förutom bil- och cykelparkering också laddstationer, elfordonspooler, smarta leveransskåp och en cykelservicestation, berättar Tim vidare.

bild
Vy från Masttorget. Foto: Arkitekterna Krook & Tjäder

-Det är också glädjande att kunna tillföra Västra Hamnen ytterligare hyresrätter. För att skapa en blandad stad är det viktigt att det finns boendeformer som passar alla oavsett livssituation.

Skandia Fastigheters område runt Masttorget är Nordens första enligt BREEEAM Communities hållbarhetscertifierade stadsdel. Och när nu Malmöborna får 77 nya hyresrätter med butiker och service i markplan blir den byggnaden certifierad enligt BREEAM Very Good. Förskolan i fem våningar med utemiljö i två plan ska bli certifierad enligt BREEAM Excellent.

 

bild
Skärmtak mot gården. Arkitekterna Krook & Tjäder

-På Skandia Fastigheter certifierar vi alla nya fastigheter enligt BREEAM eller Miljöbyggnad och hållbarhet är en viktig del av vårt arbete som långsiktig ägare, utvecklare och förvaltare av fastigheter, säger Tim Prevolnik.

 

bild
Tim Prevolnik Sjöstrand, s marknadsområdeschef i Malmö. Foto: Skandia Fastigheter

NCC är totalentreprenör och byggstart sker i början av 2021. Mobilitetshubben beräknas vara klar i våren 2022 och förskolan hösten 2022 medan bostäderna blir inflyttningsklara i början av 2023. Bostäderna kommer att förmedlas via Boplats Syd.