Östersund satsar stort på hyresrätter

Foto: Johan Deliaune Aronius

Nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 7 byggnader i Östersund med 326 lägenheter. Själva byggnationen startade oktober 2019 med en beräknad byggtid på 25 månader och med en yta på 11 970 kvadrat.

Text: Amanda Hardwick

Bostäderna som uppförs på Övre Bangården i centrala Östersund kommer att ha härlig utsikt över Storsjön.

De 326 bostäderna på Övre Bangården blir hyresrätter och byggs med så kallad volymhusteknik. Vilket betyder att byggnadens olika delar tillverkas och färdigställs inomhus, innan leverans till byggplatsen för montage. Allt i volymerna är klara när de monteras, elen är installerad, ventilation likaså. Badrum och kök är helt färdiga med kakel och allt.

De tio husen innehåller mest små lägenheter i form av ettor och tvåor, men även treor är förekommande. Det kan komma att gynna grupper som annars har svårare att hitta boende, till exempel studenter och andra med lägre inkomst. 

 

bild