Citylabcertifiering tilldelas ny stadsdel i Elinegård

Vy över Elinegård och Limhamns kalkbrott. Foto: Ikano Bostad

Ikano Bostad är den första privata aktören i Sverige att certifiera ett hållbarhetsprogram enligt Citylabs process för hållbar stadsdelsutveckling. Hållbarhetsprogrammet omfattar andra etappen av Malmös nya stadsdel Elinegård och har tagits fram parallellt med detaljplanen för området.

- Tillsammans med flera förvaltningar från Malmö stad, SGBC, arkitekter och landskapsarkitekter har vi tagit fram ett hållbarhetsprogram med konkreta mål och aktiviteter som vi hoppas kommer göra märkbar skillnad för de boende i området. Arbetet har också resulterat i en ömsesidig förståelse för hur vi kan arbeta tillsammans för att nå de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030, berättar Maria Hagman, bostadsutvecklingschef syd/väst på Ikano Bostad.

Ambitionerna i hållbarhetsprogrammet är höga. Hållbarhetsprogrammet följer Citylabs metod för hållbar stadsdelsutveckling och har nu också uppnått kraven för Citylab-certifiering som utfärdas av Sweden Green Building Council (SGBC). Ikano Bostad är den första privata aktören i Sverige och den första aktören i Malmö att certifiera ett hållbarhetsprogram enligt Citylab.

- Det är jätteroligt att Ikano Bostad nu certifierar sitt hållbarhetsprogram för Elinegård i Malmö och jag ser verkligen fram emot att se de ambitiösa målen omsättas till konkreta åtgärder i framtiden, säger Sigrid Walve, chef Citylab.

Hållbarhetsprogrammet ska bidra till att skapa ett grönskande och levande område. Målen och aktiviteterna ska underlätta arbetet med att bevara och främja den biologiska mångfalden, minska klimatpåverkan och skapa goda möjligheter till gemenskap och möten i vardagen för de boende.

- Enskilda hus bygger inte en hållbar stad. Certifieringen är ett kvitto på att det lönar sig att samarbeta och tillsammans utmana varenda del i den traditionella stadsbyggnadsprocessen i vår strävan att skapa jämlika och långsiktigt hållbara samhällen, säger Josef Sjöberg, hållbarhetsstrateg och certifierad Citylabsamordnare på White Arkitekter.

Elinegård är en av Malmös nya stadsdelar och utvecklas i tre etapper. Detaljplanen för andra etappen med 800 bostäder togs innan sommaren och är den etapp som omfattas av hållbarhetsprogrammet.