Studie - vem bryr sig om hållbar renovering?

Bild: Annie Spratt/Unsplash

Viljan att renovera och bygga hållbart finns bland svenska konsumenter. Det visar studien ”Vem bryr sig om hållbar renovering?” som tagits fram av NAVET Analytics på uppdrag av Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) – ett initiativ från Boverket – och Svensk Byggtjänst där över en halv miljon konsumenter i Sverige studerats med hjälp av AI. Viljan för att renovera och bygga hållbart finns men vad tycker konsumenterna om vad producerande företag kan göra för hållbarheten?

Vem bryr sig om hållbar renovering? Bild: Navet

Studien visar att cirka 60 procent anser att interna processer är viktigast för konsumenterna, så som att företag säkerställer att alla ”interna” processer är förnybara och hållbara. Runt 30 procent hamnar Råmaterial på där man anser att användandet av förnybara källor och ansvarsfulla metoder i leveranskedjan är viktigast. Slutligen anser ca 10 procent att en långsiktig vision så som att utveckla produkter med livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi i åtanke är viktigast.

För att påverka producerande företag i samband med renovering och byggande menar konsumenterna att man i första hand försöker interagera med företag som säkerställer att hållbarhet är en centralt viktig del av varumärket. Att välja producenter som minimerar mängden avfall som produceras samt alternativ användning av ”avfallsprodukter” är nästa steg samt att välja varumärken som sätter hållbarhet i centrum för sin identitet.