Tidspress tvingar plattsättare att tumma på säkerheten

Bild: KGC Verktyg

Säkerhetsreglerna för plattsättare är tydliga men pressen från marknaden gör att efterlevnaden brister. Detta framgår av en undersökning som genomförts av KGC Verktyg. Av de tillfrågade uppger 7 av 10 att säkerhetsreglerna för plattsättare är tydliga, samtidigt svarar en stor majoritet att de inte hinner att arbeta säkert.

Undersökningen riktar in sig på plattsättares arbetsmiljö. Över 700 yrkesverksamma plattsättare har besvarat enkäten med frågor om skaderisk, ergonomi och hur de upplever säkerhetsreglerna som de omfattas av.

– Vi vet att plattsättare har en utsatt arbetssituation. Slitsamma arbetsställningar, långa pass och tunga lyft gör att många börjar utveckla förslitningsskador innan de fyllt 30, säger Johan Lundin, VD för KGC Verktyg.

 

bild
Johan Lundin, VD för KGC Verktyg

Undersökningens resultat visar att de flesta har god kännedom om regler och föreskrifter som gäller för plattsättare i byggmiljö, 7 av 10 anser att det finns tydliga säkerhetsregler och att de har fått tillräckligt med utbildning inom säkerhetsfrågor. Trots detta tummar en klar majoritet (82 %) på säkerhetsrutinerna och av dessa menar 4 av 5 att det är på grund av tidspress.

– Det är trångt på marknaden. Allt fler aktörer slåss om de uppdrag som kommer ut så priset pressas ned och deadlines pressas fram. Jag tror att det är bättre tillsyns som krävs för att vi ska komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som vi nu ser, avslutar Johan Lundin.

Krav på snabb leverans gör att många plattsättare åsidosätter sin egen säkerhet för att hinna klart i tid. En tolkning som också stärks av att 3 av 5 (58 %) regelbundet ser kollegor som bryter mot reglerna.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes oktober-november 2020 genom en webbenkät av Netigate. Respondenterna arbetar inom branschen för plattsättare som arbetsgivare, anställd eller egenföretagare. Totalt antal respondenter är 739 personer.