Klart för Bostadens stora samhällsutvecklingsprojekt på Västteg

Bild: Bostaden

Bostadens nya satsning på Västteg består av såväl seniorboende plus, traditionella lägenheter samt ett vård- och omsorgsboende för kommunens behov. Efter upphandling har nu tilldelning skett till Selbergs Entreprenad.

– Det här är ett av våra större investeringsprojekt där vi förutom vårt hållbara boende för alla generationer också nu, tillsammans med andra, påbörjar strukturomvandlingen av Teg och bidrar till samhällsutvecklingen. Satsningen är också en viktig del för att möta behovet gällande Umeås allt äldre befolkning. Här bygger vi vårt nästa Seniorboende plus, säger Berndt Elstig, fastighetschef på Bostaden.

Bostadens satsning på Västteg består av ljusa, välkomnande och attraktiva lägenheter, med inglasade balkonger och tillgång till underjordiskt varmgarage. Här satsas också på en utemiljö full av liv med en vacker innergård som är levande året runt.

 

bild
Bild: Bostaden

Hållbart bostadsområde
För Bostaden är hållbarhet centralt. På Västteg handlar det om lägre energiförbrukning genom att samköra energi med hjälp av geolager, solceller samt en ny satsning på inomhusklimatet som sätter både hållbarhet och livskvalitet i fokus.

Området Västteg.

Med ringledens färdigställande påbörjas en strukturomvandling där tidigare E4 ombildas till ny stadsgata och Tegs östra och västra sida återigen kopplas samman för att skapa ett sammanhållet Tegs centrum. De nya stadsgatorna kommer främja kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, vilket ökar tillgängligheten till andra delar av Umeå.

Seniorboende plus
Seniorboende plus innefattar trygghet och gemenskap, med grannar i samma ålder där hyresgästerna bor i funktionellt utformade lägenheter. Det finns möjlighet att tillsammans med grannarna umgås i relaxavdelningen som består av såväl träningslokal som bastu och relax. I gemensamhetslokalerna finns också orangeriet där man tillsammans kan laga middagar och umgås. Det finns en seniorvärd på plats några gånger i veckan som hjälper till med evenemang och trivselaktiviteter.

Bostaden bygger boenden i olika former

  • 106 moderna hyreslägenheter i olika storlekar där 10 procent av lägenheterna tilldelas ungdomar 18–25 år.
  • 137 Seniorboende plus-lägenheter, för seniorer från 60 år.
  • Vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter, på uppdrag av Umeå kommun

Husen i området byggs i 4–6 våningar med underjordiskt garage. Det byggs ettor, tvåor, treor och fyror, med fokus på tvåor. Planerad byggstart är våren 2021, och området beräknas stå klart 2023.

Vård- och omsorgsboendet, som byggs i samverkan med Umeå kommun, kommer att ha genomtänkta, ändamålsenliga lokaler för att möjliggöra omsorg av högsta kvalitet. Där beslutar kommunens biståndsbedömare vem som får möjlighet att hyra en vård- och omsorgslägenhet