Projekt med 178 lägenheter i Nykvarn säljs av I am Home AB

Illustration: E/S-A Arkitekter

I am Home AB, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, säljer projektet innefattande 178 nya hyresrätter till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som kommer att genomföra projektet. Lägenheterna uppförs i Bergtorp i Nykvarn.

Projektet omfattar cirka 13 500 kvm BTA fördelat på nio huskroppar med tre våningar vardera och 178 lägenheter. Bostäderna kommer att upplåtas som hyresrätter och kommer att uppföras i Bergtorp i Nykvarn.

    Byggstart är beräknad till första kvartalet 2021