Bostadssökare prioriterar bra planlösningar

Interiör från Lyckos radhus Vinkeln. Bild: Lyckos AB

Lyckos har genomfört en undersökning tillsammans med Hemnet som visar att bostadssökande prioriterar en genomtänkt planlösning i första hand – och många efterfrågar en hemarbetsplats.

När respondenterna med egna ord får beskriva vad en väldesignad bostad är så uttrycker en majoritet, 57 %, en genomtänkt och bra planlösning. På andra plats, med 42 %, kommer bra ljusinsläpp, och tredje plats delas mellan en funktionell bostad och kvalitetsmaterial, 18 % vardera.

- Resultatet är spännande, det visar att bostadssökande associerar design med en god utformning, inte främst med olika inredningsstilar. Det kan låta självklart att de är intresserade av utformningen, men inom nyproduktion är det inte alltid så lätt att avgöra om en bostad är väldesignad, säger Anders Larsson, vd. På Lyckos nyttjar vi virtuella rundvandringar och 3D-bilder för att gestalta våra bostäder på ett tydligt sätt.

- I undersökningen har vi också sett att behovet av en hemarbetsplats är stort, säger Anders Larsson. Under Corona- pandemin har många fått jobba hemifrån, vilket inte alltid är så enkelt. En majoritet, 51 %, av de som söker ett radhus eller en villa behöver en arbetsplats där man kan sitta och jobba på regelbunden basis. Det här behovet matchar utformningen av Lyckos radhus. Vi har tagit fram två olika typer av radhus med flexibla övervåningar, så att behovet av en hemarbetsplats kan tillgodoses.

Ett väldesignat hem skapar trivsel och hemkänsla, utan att man tänker på vad det beror på. Mycket handlar om planlösning, materialval och ljusinsläpp. Men det handlar också om funktion och praktiska lösningar som underlättar livet i hemmet.

Lyckos har därför även undersökt vilka funktioner som efterfrågas mest. För de som söker radhus eller villa är avskilt tvättutrymme och parkeringsplats de mest viktiga funktionerna. Ungefär 9 av 10 svarande sätter dessa i topp. För de som söker lägenhet kommer möjligheten att tvätta i lägenheten på första plats, 9 av 10 sätter den i topp, och drygt 8 av 10 anger parkeringsplats. På tredje plats kommer smart teknik, 69%.

Om Lyckos undersökning på Hemnet:

Respondenterna som valt att besvara undersökningen utgörs av ett tvärsnitt av besökarna på Hemnet, med en jämn fördelning mellan stad och landsbygd, olika kön och åldrar. Undersökningen på Hemnet genomfördes på uppdrag av Lyckos under 2020.