Kraftig expansion för Nock Massiva Trähus

Bild: Nock Massiva Trähus

Nock Massiva Trähus har anställt tretton nya medarbetare till sin fabrik i Älvängen utanför Göteborg, för att möta en starkt ökad efterfrågan på klimatsmarta och kostnadseffektiva bostäder i korslimmat trä. De nyanställda kommer att arbeta som produktionsoperatörer, produktionstekniker och montageledare.

I syfte att kunna möta Sveriges ökade efterfrågan på bostäder i trä fortsätter Nock Massiva Trähus att bygga upp relevant kompetens för hela produktionsprocessen. Förutom nyanställningarna utökar bolaget också med ett nytt Stockholmskontor.

Nock Massiva Trähus bygger klimatsmarta, kvalitativa och kostnadseffektiva flerbostadshus i korslimmat trä med modern volymbyggnadsteknik. Husen byggs nästan helt färdigt i fabrik, vilket ger snabb produktionstid och möjliggör låga hyresnivåer för de boende.

Enligt Boverket råder bostadsbrist i 212 av 290 svenska kommuner och den senaste prognosen visar att omkring 600 000 nya bostäder behöver byggas i Sverige till år 2027. Samtidigt står byggsektorn i dag för 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp.