Nytt kultur- och bildningscentrum i Gävle

Nytt kultur- och bildningscentrum i Gävle, vy mot entréfasaden vid Slottstorget. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Gävle kommun går vidare med planerna på ett nytt kultur- och bildningscentrum, kbc, i centrala Gävle. Vid en pressträff visades visionsbilder av nya byggnaden, som ritats av Nyréns Arkitektkontor. Utöver stadsbibliotek ska KBC även rymma konsthall, hörsal och ytor för kreativt skapande, spel och lärande.

-En central ickekommersiell mötesplats för alla med fokus på kultur, bildning, lärande och lek är viktigt för en stads identitet och själ. Att vi kan satsa på och samla flera kultur- och bildningsverksamheter under ett och samma tak gör det enklare för Gävlebor och besökande att jämlikt ta del av det Gävle har att erbjuda, säger Jörgen Edsvik (S), kommunalråd och ordförande i den politiska referensgruppen för kbc.

 

bild
Budgeten är på 400 miljoner kronor, varav 30 miljoner avsatts för inredning. Illustration: Gävle kommun

Beslut att bygga kbc är en del av den kommunplan som i december 2018 antogs av Kommunfullmäktige. För att utforma innehållet i kbc har Gävleborna getts möjligheter att framföra sina förslag och synpunkter via enkäter och möten mellan politiker, tjänstepersoner och en rad fokusgrupper med representanter från olika åldrar och intressen. Under 2021 ska en namntävling ordnas där alla är välkomna att lämna förslag. En jury fattar sedan beslut om vilket namn KBC ska få.

- KBC kommer att innebära fantastiska möjligheter för oss i Gävle att ta del av och själva bidra med olika kulturuttryck. Genom alla dialoger och olika inspel hoppas vi att vår nya mötesplats verkligen ska kännas som Gävlebornas alldeles egna, säger Helene Börjesson (MP) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Gävles stadsbibliotek, som idag finns på platsen, flyttar till en annan lokal redan i april i år, och flyttar sedan tillbaka för att bli en del av det nya kbc. De flyttar då in tillsammans med en rad andra verksamheter, bland annat Bio 7:an och turistcenter. Dessutom skapas ett digitalt centrum och ett kafé och enklare restaurang ska få plats i kbc.

 

bild
Under mars fattar de politiska instanserna beslut om detaljplan och målsättningen är KBC ska stå klart 2023. Illustration: Gävle kommun

 

- Genom byggandet av kbc får Stadsbiblioteket äntligen de ändamålsenliga lokaler som en modern folkbiblioteksverksamhet behöver. Stadsbiblioteket är idag Gävles mest besökta kulturinstitution. Jag ser fram emot att samverka med de övriga kulturverksamheter som flyttar in i huset. Vi kommer tillsammans att kunna erbjuda gävleborna ett varierat utbud av aktiviteter och en fin mötesplats i centrum, säger Petra C Jonsson, bibliotekschef.