FutureBuilt projekt - AF Gruppen Sverige Bygger 163 lägenheter i massivt trä

Fyrstikkbakken 14 i Oslo-stadsdelen Hellerud, FutureBuilts första kommersiella bostadsprojekt i massivt trä. Bild: AF Gruppen Sverige

AF Gruppen har ingått avtal med Fyrstikkbakken 14 AS om att bygga fyra flerbostadshus i massivt trä. Bostadsprojektet är en del av FutureBuilt-programmet som syftar till att minska klimatutsläppen med 50 procent.

Fyrstikkbakken 14 består av 163 lägenheter fördelade på fyra flerbostadshus med underjordisk parkering och grönområden intill. Detta är FutureBuilts första kommersiella bostadsprojekt i massivt trä.

Fyrstikkbakken 14 AS ägs 50/50 av Birk & Co AS och AF Gruppen Norway AS. Projektet har utvecklats gemensamt och genomförs som en totalentreprenad med ett värde på ca 370 MNOK exklusive moms. De två första försäljningsstegen har sålt bra, projekteringen startar omedelbart och byggfasen planeras starta under Q2 2021. Bostadsprojektet består av en byggetapp och förväntas vara färdigställt i Q4 2023.

– Det har varit spännande att vidareutveckla detta bostadsprojekt i massivt trä med Birk & Co och AF Eiendom. Vi ser fram emot att förverkliga det första bostadsprojektet i massivt trä i denna skala i Norge. Projektet passar väl in i AF Gruppens strategi för hållbara och innovativa projekt med målet att halvera utsläppen av växthusgaser och att effektivt använda digitala verktyg, säger Tormod Solberg, koncerndirektör för AF Gruppen.