Arkitekterna Krook & Tjäder vinner bostadstävlingen om kv. Folkskolan i Kinna

Illustration: Krook & Tjäder

Arkitekterna Krook & Tjäder tog tillsammans med Erik Larsson Bygg hem vinsten i bostadstävling kv. Folkskolan i Kinna. Vinsten innebär att vi får utveckla två av fem områden i kvarteret Folkskolan i Kinna centrum.

Nu ska kvarteret Folkskolan i Kinna centrum exploateras med totalt 284 bostäder. Krook & Tjäder och Erik Larsson Bygg kammade hem vinst för två av kvarteren, område A med ca 50 bostadsrätter och område E med ca 60 bostadsrätter.

- Vi är jätteglada över resultatet med vinst i två av fem områden, säger Dominic Wansbury arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder Borås. Vi har ett nära samarbete med Erik Larsson Bygg, vilket visat sig gett gott resultat i flera tävlingar den senaste tiden.

Förslaget utgår från hjärtat av tygriket, Kinna. En stadsdel som hämtar inspiration ur det textila kulturarvet och stärker identiteten i området med en hantverksmässighet och mönsterrikedom. Där målet är att skapa en urban och inkluderande kvarterstruktur med ambitionen att vidareutvecklas i samarbete med de boende, främja ett mer människocentrerat angreppssätt som sätter slutbrukarperspektivet i fokus.

- Vi ser en långsiktig hållbarhet i planen, vilket möjliggörs genom en robust och flexibel stadsstruktur, menar Dominic. Målet är att skapa platser och hem som engagerar och även lockar besökare, med förhoppning att helheten blir större än summan av kvartersdelarna. Vi tar avstamp i kommunens ÖP med syftet att bygga tätt, nära och blandat. Vi vill stärka visionen som ”Sveriges grönaste tätort”.