Brf Berghem i Umeå vinner hållbarhetspris

Ulf Figaro, vice ordförande och Anders Stenlund, ordförande HSB brf Berghem. Bild: HSB norr

HSB Norrs nya hållbarhetspris, Den hållbara idén, går i år till bostadsrättsföreningen Berghem i Umeå. Föreningen tilldelas priset för sitt mod och satsning med att anpassa sina bostäder för ett framtida klimat.

Det är första gången priset delas ut och syftet är att uppmuntra bostadsrättsföreningar med idéer eller pågående insatser som på ett eller flera sätt syftar till att bidra till mer hållbara bostäder. Årets vinnare av Den hållbara idén är bostadsrättsföreningen Berghem.

– Det känns fantastiskt roligt att få bli uppmärksammad med ett hållbarhetspris. Vi har verkligen satsat på att försöka få en bättre och hållbar boendemiljö och är väldigt nöjda över resultatet. Det har varit ett stort beslut att ta då det är den största investeringen vi gjort i föreningens historia, berättar Anders Stenlund, ordförande, HSB brf Berghem.

– Jag känner mig väldigt stolt, både över det minskade klimatavtrycket genom minskad energiförbrukning i och med FTX-systemet och värmeventilationsväxlarna. Men även för att vi har kunnat bevara kulturmiljön med de här snygga fasaderna i funkisstil. Det är också roligt att få vara med och sprida ny teknik, säger Ulf Figaro, vice ordförande, HSB brf Berghem.

    Kriterierna för priset är att idén eller insatsen ska uppfylla ett eller flera av målen i Agenda 2030 och skapa hållbar samhällsnytta på lång sikt. För att vinna krävs det också att idén är applicerbar på fler bostadsrättsföreningar, detta för att uppmuntra fler bostadsrättsföreningar att jobba med hållbarhetsfrågor. En jury bestående av representanter från HSB har utsett vinnaren.

    – Precis som vår organisation, som bygger på en hållbar idé i grunden, vill vi med det här priset uppmuntra till fler idéer. Vi vill samla in och sprida goda, hållbara idéer som går att genomföra i bostadsrättsföreningar och priset ska även bidra till att de genomförs. Det har varit ett stort engagemang bland deltagande bostadsrättsföreningar och nomineringarna har varit kopplade både till den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Det visar att hållbarhetsfrågorna står högt på deras dagordning, säger Nea Goldkuhl, Hållbarhetsansvarig på HSB Norr och en av jurymedlemmarna som utsett årets pristagare.

    HSB brf Berghem tilldelas vinsten på 25 000 kronor för sitt mod att skapa bostäder för framtiden.
    I samband med nödvändigt fastighetsunderhåll tar styrelsen möjligheten och utvecklar en snart 60 år gammal fastighet. Föreningen anpassar fastigheten för ett föränderligt framtida klimat och slungar den 50 år in i framtiden. Med de genomförda fasad- och ventilationsåtgärderna bidrar HSB brf Berghem till minskad klimatpåverkan, en bättre boendemiljö, väsentlig energieffektivisering och spridning av ny teknik.

    Stort grattis HSB brf Berghem!