Askenäs vård- och omsorgsboende samt gruppbostäder förnyas

Spadtaget togs av Helena Norlykke, projektchef Skanska, Carl-Johan Baatz, vice vd ÖrebroBostäder samt Fredrik Johansson, produktionschef Skanska. Bild: ÖrebroBostäder

Nu inleds omdaningen av Askenäs vård- och omsorgsboende samt gruppbostäder. Förnyelsen är omfattande och innebär rivning, nyproduktion samt renovering. När allt är klart våren 2024 finns här totalt 48 moderna och tillgängliga bostäder i vård- och omsorgsboende samt gruppboende.

En renovering och utveckling av boendemiljön i Asknäsområdet har varit efterlängtad under en längre tid. Husen är byggda i slutet av sextiotalet och i stort behov av en översyn, då bland annat läckage gjort byggnaderna till en orolig miljö att bo och arbeta i.

Våren 2020 stod alla inblandade beredda i startgroparna, men när pandemin tog fart pausades byggstarten. Nu är det till sist dags att påbörja arbetet, men med stor hänsyn till riktlinjer och rekommendationer kring corona. Totalentreprenör är Skanska.

Fastigheten ägs av ÖrebroBostäders dotterbolag ÖBO Omsorgsfastigheter. Den hyrs i sin helhet av Örebro kommun, som ansvarar för vård- och omsorgsboende samt gruppbostäder.