Nordbyggs Guldmedalj 2021 går till Hilti Exoskelett

Bild: Hilti

Nordbyggs Guldmedalj 2021 kammades hem av HA EXO-O1 Exoskelett – en innovation från Hilti. Bakom tävlingen står Nordbygg och Svensk Byggtjänst som varje år delar ut guldmedaljen för föregående års mest innovativa produktnyhet.

Av tio nominerade bidrag i ett tufft startfält korades slutligen Hiltis HA EXO-O1 Exoskelett till byggbranschens mest innovativa produktnyhet 2021.

Exoskelettet fungerar som en stödstruktur för överkroppen där armarnas vikt förs ner på höfterna med hjälp av kabelbaserad mekanisk teknik. Användarens egen styrka förstärks, vilket gör att risken för belastningsskador minskar.

Juryns motivering:

"Med detta val vill juryn lyfta en social hållbarhetsaspekt, nämligen arbetsmiljö och säkerhet. Hiltis exoskelett för arbete ovanför axelhöjd har potential att förbättra arbetsmiljön för många. Det minskar risken för förslitningsskador och ökar möjligheten till ett längre yrkesliv. Med exoskelettet blir inte byggnadsarbetarens fysiska styrka avgörande för att klara arbetsmomenten och därmed bidrar det också till ett mer jämställt yrkesliv. För arbetsgivaren kan det bidra till friskare medarbetare med lägre sjukfrånvaro som resultat."

– Det är en spännande produktutveckling inom biomekanik för byggsektorn. Det både sparar vår hälsa och kan bidra till ökad produktivitet, Anna Göth, chef för Byggkatalogen på Svensk Byggtjänst och en av jurymedlemmarna för Nordbyggs Guldmedalj.

Förutom Anna Göth består juryn av Anna Ryberg Åberg, vd för Byggmaterialindustrierna, Björn Florman från Materialbiblioteket och Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg på Stockholmsmässan.

Ser signalvärde
På grund av coronapandemin kunde Guldmedaljen inte delas ut på Nordbyggmässan, som annars hade arrangerats i april i år. Vinnaren meddelades istället digitalt via länk och mottog beskedet med glädje.

– Årets guldmedalj är oerhört glädjande! Innovation är en del av i Hiltis DNA och nomineringen blir ytterligare en bekräftelse på vår övertygelse att fortsätta investera, utveckla och ligga i framkant när det gäller byggbranschens arbetsmiljö och kundorienterade lösningar, säger Fabio Pedrazzi, marknadsdirektör, Hilti Svenska AB.

Han ser Exoskelettet EXO-O1 som en viktig satsning för att göra byggindustrin mer hållbar och att det finns ett starkt signalvärde i att fortsätta fokusera på byggbranschens arbetsmiljö.