Nytt system för modulärt träbyggande

Bild: Metsä

Metsä Wood är delaktiga i projektet 369 Pattern Buildings vars mål är att skapa ett system för trämoduler som kan anpassas i stor skala utefter kundens behov. Det gör att man med likadana trämoduler kan bygga både småhus, flerfamiljshus och offentliga byggnader med en trästomme upp till sju våningsplan. 

Metsä Wood är letar kontinuerligt efter nya samarbetspartners som använder Kerto LVL för att utveckla byggandet med träkonstruktioner. 369 Pattern Buildings ett sådant exempel. Det är ett gemensamt projekt från Metsä Wood och den industriella tillverkaren Harmet, arkitekter  och ingenjörer som är intresserade av träkonstruktion. Det nya modulära systemet gör att man kan använda de storskaligt tillverkade träelementen för att bygga allt från enfamiljshus till flerbostadshus med sju våningar. 

 

bild
Kerto LVL styrka bidrar till att trämodulerna kan ha stora öppningar i väggarna, som kan anpassas till stora rum eller fönster. Stora öppningar försvagar konstruktionen men med LVL får man ett mer klimatmässigt hållbart material i stället för stål eller betong, som också förbrukar mer energi vid tillverkningen. 

 

- 369 Pattern Buildings är ett bra exempel på samarbeten vi letar efter, där vi tillsammans vill få fler att välja träkonstruktioner genom att ta fram nya lösningar. Grundtanken med projektet är att man med likadana trämoduler ska kunna bygga småhus, flerfamiljshus eller sjukhus upp till sju våningsplan, säger Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige. 

bild
Bild: Metsä

 

- LVL är en mycket lättare produkt, vilket reducerar byggnadens totala vikt. Det bidrar exempelvis till att spara in på resurser som används till grundläggning, säger Kristo Kalbe, ingenjör med inriktning på energieffektivisering inom 369 Pattern Buildings. 

 

bild
Kristo Kalbe, ingenjör med inriktning på energieffektivisering inom 369 Pattern Buildings. 

Förra året kom ett Pattern Building-projekt, Turu 21, på fjärde plats i Metsä Woods Hybrid City-tävling.