Tre nordiska städer i topp gällande renlighet och hållbarhet

Bild: Pixabay

De tre nordiska städerna, Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors, ligger i topp gällande renlighet och hållbarhet när arkitekterna får välja. I en undersökning genomförd bland arkitekter i Europa inom det internationella nätverket Perspective Architectural Group, så framstår dessa tre städer som de bästa exemplen.

Stockholm hamnar på andra plats både vad gäller renlighet och hållbarhet i undersökningen som efterfrågar europeiska städer som ses som förebilder. Ahlqvist och Almqvist Arkitekter, svenska medlemmar i nätverket sedan starten 1992, har de senaste åren satsat på att utveckla och rita miljövänliga hus. Men också genom att påverka sina uppdragsgivare att bygga mer klimatmedvetet, mer medvetna materialval, hållbara planer och koldioxidneutrala byggnader.

"Det är väldigt roligt att man bland arkitekter i Europa uppfattar att Stockholm och Norden ligger i framkant vad det gäller hållbarhet. De nordiska länderna har under många år medvetet arbetat för att utveckla hållbara projekt. Det är väldigt viktigt eftersom arkitektur- och byggbranschen spelar en stor roll i att reducera de globala klimatgasutsläppen", Britt Almqvist, VD på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter.

I undersökningen håller sig Köpenhamn i topp med en förstaplats både i renlighet, hållbarhet och inom design och arkitektur bland de europeiska arkitekterna. Här halkar de andra nordiska städerna efter. Inom infrastruktur finns däremot Stockholm med på en delad andraplats med London, där Berlin hamnar i topp och Köpenhamn på en tredjeplats. För en hållbar framtid i våra städer är infrastruktur en viktig del, där Stockholm och Sverige fortfarande har mycket att jobba på menar Britt Almqvist.

"Stora investeringar har redan gjorts i Stockholm så som Citybanan, Slussen och Förbifart Stockholm. Men många viktiga investeringar kvarstår så som tågförbindelser utmed den norrbottniska kusten och höghastighetståg som binder samman de största städerna med Europa", säger Britt Almqvist.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i årsskiftet 2020/2021 genom en webbenkät i Netigate. Respondenterna är medlemmar i det internationella nätverket Perspective Architectural Group, från tio europeiska länder (Belgien, England, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Polen, Portugal, Spanien och Sverige). Totalt antal respondenter är 48 arkitekter från nätverket.