Ny bok om välfärdsarkitektur från C.F. Møller Architects - Welfare Architecture for All

Boken är på engelska och innehåller bidrag från Julian Weyer, Ellinor Thunberg, Debika Ray, Fiona Shipwright, Lauren Teague, Kent Martinussen och Jim McClelland samt grafisk design av WAAITT.

C.F. Møller Architects arbeten med välfärdsarkitektur presenteras i en ny monografi, redigerad av Francesca Perry och utgiven av det sverigebaserade förlaget Arvinius + Orfeus.

C.F. Møller Architects grundades i Danmark 1924 och har sedan dess spelat en viktig roll i att tillhandahålla arkitektur som prioriterar välfärden i samhället. Detta engagemang beskrivs nu i en ny djupgående bok, Welfare Architecture for All, utgiven av Stockholmsförlaget Arvinius + Orfeus och redigerad av Francesca Perry i London.

 

bild
Photo: Waaitt. Copenhagen International School

Genom tankeväckande essäer och vackra fotografier belyser boken det mänskliga, holistiska och generösa förhållningssättet till arkitektur som är kännetecknande för C.F. Møller Architects. Den presenterar den skandinaviska byråns senaste projekt och diskuterar via dem dagens huvudteman inom arkitektur och stadsdesign för att inspirera till ett nytt välfärdscentrerat förhållningssätt inom branschen.

 ”Vardagslivets byggda struktur har förmågan att bidra till att förbättra det livet, så länge människorna och deras välfärd står i centrum för designprocessen. Det är just vad C.F.  Møller Architects gör – och har gjort i nästan 100 år nu. Deras berättelse växer till en rik väv som berättar historien om ett välfärdssamhälle i Danmark som försöker betjäna och stödja en bred allmänhet. Det är en inspirerande modell som vi kan dra lärdom av över hela världen”, säger Francesca Perry, redaktör för Welfare Architecture for All.

I ett särskilt förord berättar Kent Martinussen, VD för Danish Architecture Center, historien om hur arkitekturen har bidragit till att skapa och stödja välfärdssamhället i Danmark och i hela Skandinavien. Essäer av utvalda författare utforskar sedan hur arkitekturen kan hjälpa oss att leva, arbeta, lära, vårdas och förflytta oss bättre – samt hur detta kan hjälpa till att åtgärda klimatförstöring – sett genom de ambitiösa projekten från C.F Møller.

Bilder: Waaitt