Kvarngärdesskolan i Uppsala rivs och byggs upp på nytt

Ritning av Parmacos modulskola där den kommer att stå vid Gränby park från höstterminen 2022. Foto: Topia och Parmaco

Uppsala växer och Kvarngärdesskolan kommer att rivas och byggas upp på nytt. Den nya Kvarngärdesskolan kommer att ha en ökad kapacitet och möjlighet att välkomna totalt 990 elever när den står färdig. Under de kommande åren, när den nya skolan byggs, ska en 6 700 kvadratmeter stor modulskola fördelade på fyra byggnadskroppar säkra elevernas skolgång. Den nya modulskolan kommer att rymma alla elever från F-9. Parmacos arkitekt kommer se till att byggnaderna varsamt smälter in i de fina omgivningarna.

– Det är viktigt att den tillfälliga modulskolan håller hög kvalitet och att barnen får en bra och trevlig skolmiljö. Vi har därför ställt höga krav på modulskolans arkitektur och funktionalitet. Barnen och pedagogerna ska känna att det är en riktig skola som de verkar i, och det kommer de att göra, säger Annika Burström, projektchef på Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

Under tiden som den nya Kvarngärdesskolan byggs kommer modulskolan byggas och placeras på den stora ängen vid Gränby park. Det kommer att bli en skola på 6 700 kvm fördelade på fyra byggnadskroppar. Skolan kommer att rymma 670 elever, från F-9, samt runt 75 personal. Till hösten inleds markarbetet och till höstterminen 2022 kommer skolan stå klar för inflyttning.

– Detta blir den tredje modulskolan Parmaco uppför i Uppsala. Vi har även en befintlig modulskola på plats i Gottsunda, och i Ulleråker jobbas det för fullt just nu för att få klart skolbyggnaden lagom till höstterminens start. Det ska bli fantastiskt roligt att få fortsätta jobba med Skolfastigheter även det kommande året och framöver, vi har ett väldigt bra samarbete och det är ett sant nöje att jobba med dem, säger Jan Sonntag, regionchef på Parmaco.

Det är i en idyllisk miljö på ängsmark och bredvid en hästgård som modulskolan ska byggas. Parmacos arkitekt var och tittade på omgivningarna i veckan för att se hur de fyra byggnaderna ska utformas och färgsättas för att på bästa sätt smälta in i dessa omgivningar.

Modulskolan kommer stå klar till höstterminen 2022 och vara på plats under fem år framåt, med möjlighet till förlängning.