Klassisk utformning på nya parkeringshuset i Upplands Väsby

Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Det nya parkerings- och mobilitetshuset längs Mälarvägen föreslås få en klassisk utformning. Huset blir granne med de nya bostadskvarteren i klassisk stil.

I våras avgjordes den uppmärksammade tävlingen om att bygga nya bostadshus i klassisk stil. Nu har det även tagits fram ett förslag på det parkerings- och mobilitetshus som ska byggas intill de klassiska kvarteren.

Även det huset föreslås få en tydlig koppling till gamla byggnadsstilar. Byggnadens betongkonstruktion får en exteriör som kläds i trämaterial med täta och öppna delar med inspiration från gamla järnvägs- och spårvagnshallar.

 

bild
– Det blir klassiskt och modernt hus på samma gång. Jag tror att många kommer att känna att Mälarvägen blir ett stråk som tydligt går i klassisk anda och på samma gång har den moderna standard som efterfrågas, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

 

Förslaget presenterades nyligen för miljö- och planutskottet. Nämndens ordförande Oskar Weinmar (M), är positiv:

– Det här går hand i hand med den klassiska utformning som vi godkänt för bostadshusen längs Mälarvägen. Vi tror att också parkerings- och mobilitetshusets utformning går i linje med vad Väsbybor har uttryckt att de vill se mer av i vårt samhälle.

Parkeringshuset är en förutsättning för att kunna bebygga den mark som i dag används för bilparkeringar. Det framtagna förslaget kommer att inrymma 330 bilar, vilket motsvarar bostadsrättsföreningarnas behov i området. Det finns också plats för cykelpool, lådcyklar och paketutlämning i entréplan. Taket kommer att ha möjlighet till solceller.

 

bild
Parkerings- och mobilitetshuset ingår i det förslag till detaljplan som kommer att prövas och godkännas för hela området längs Mälarvägen.Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB