Utbyggnaden av Ångström - laboratoriet står klar våren 2022

Tillbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är ett storskaligt projekt som påbörjades redan 2018. Bild: PE Teknik & Arkitektur

Av Annika Wihlborg

Sedan våren 2018 pågår ett strategiskt viktigt utbyggnadsprojekt på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Våren 2022 står den sista etappen av projektet klar. Tillbyggnaden innefattar bland annat en ny flygel med undervisningslokaler och kontorsplatser samt en ny kubformad huvudbyggnad med reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård, aula samt hemvist för drygt 1200 studenter och 400 medarbetare.

 

bild
Ångströmlaboratoriets nya huvudbyggnad blir en ljus, rymlig och modern byggnad. Bild: PE Teknik & Arkitektur

Ångströmlaboratoriet är en av Uppsala universitets större anläggningar med tekniska och naturvetenskapliga institutioner samt forskargrupper inom fysik, kemi, matematik och materialvetenskap.

Det befintliga tvärvetenskapliga Ångströmlaboratoriet är en av Uppsala universitets största anläggningar och består i dagsläget av 72 000 kvadrat- meter. Verksamheten är trångbodd och behovet av större lokaler omfattande. Utbyggnadsprojektet, som går under namnet Nya Ångström, omfattar drygt 30 000 kvadratmeter. Projektet genomförs i partnering mellan Akademiska Hus och NCC och är de båda aktörerna hittills största gemensamma satsning.

Ljusgård täcker in samtliga våningsplan

Den nya flygeln, som byggstartades våren 2018, stod inflyttningsklar hösten 2020. Första spadtaget till den nya huvudbyggnaden togs hösten 2018 och den beräknas stå inflyttningsklar våren 2022. Den nya huvudbyggnaden får en yta på cirka 23 000 kvadratmeter, medan den nya flygelbyggnaden har en yta på cirka 8000 kvadratmeter. Huvudbyggnaden består av två delar, en lägre del som består av publika lokaler och en högre del där IT-institutionen har sin hemvist. Byggnadens inre delar får ett generöst ljusinsläpp via en stor ljusgård som omfattar samtliga våningsplan. För den arkitektoniska utformningen i projektet står PE Teknik & Arkitektur. 

 

bild