Platinan – en glittrande mötesplats i glas

Projekt Platinan har inneburit utmaningar gällande logistik och transporter. Flertalet byggprojekt i närheten pågår parallellt. Även Platinans unika arkitektur och variationen på verksamheterna som ska finnas i byggnaden utmanar i produktionen. Bild: Elite Studios

Text: Sara Schröder

60 000 kvadratmeter lokalyta fördelat på 18 våningsplan, täckt av glas och gröna terrasser. När Kvarter Platinan byggs i Lilla Bommen, Göteborg, alldeles intill den nya Hisingsbron, blir det något alldeles särskilt som verkligen sticker ut.

 

bild
Platinan kommer att dra blickarna till sig med sin fasad helt i glas. Totalt får byggnaden, som ska stå klar i slutet av 2021, 60 000 kvadratmeter yta fördelat på 18 våningar. Bild: Vasakronan

Tillsammans med Vasakronan bygger just nu Peab den nya mötesplatsen Platinan, som bidrar till att Göteborgs stadskärna växer med ambitionen att ge området närmast vattnet tillbaka till göteborgarna.

Kvarteret Platinan är en del av Göteborgs stads övergripande vision om den nya Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. I området Lilla Bommen, där Platinan nu byggs, var det tidigare mest kontorslokaler. Nu förvandlas kvarteret till en levande och variationsrik innerstadsmiljö där det nya hotellet bidrar till puls under dygnets alla timmar. Byggnaden certifieras enligt LEED Platinum som är den högsta certifieringen av LEED.

 

bild
Glasfasaden kommer att reflektera både byggnaden Läppstiftet samt vattnet och himlens skiftningar. Bild: Vasakronan

En ny mötesplats

Glasfasaden kommer att reflektera både byggnaden Läppstiftet samt vattnet och himlens skiftningar. I den glasade byggnaden, som kommer att stå färdig i slutet av 2021, kommer det finnas bland annat hotell, kontor, coworking, mötesytor, butiker och restauranger. Här ska även finnas en takterrass och skybar med utsikt över både älven och hamninloppet. Byggnaden blir 18 våningar hög och erbjuder 60 000 kvadratmeter lokalyta.

– Vi öppnar upp och förstärker områdets koppling mot vattnet. För de som har sin arbetsplats i huset eller rör sig mellan älvstränderna blir kvarteret Platinan en annorlunda mötesplats med dragningskraft och energi dygnet runt, säger Stefan Eriksson, projektchef Vasakronan i ett pressmeddelande.

 

bild
I Platinan kommer det att erbjudas coworking-ytor, restauranger, butiker och hotell. Med fönster från golv till tak blir ljusinsläppet stort och utblicken över vattnet är slående. Bild: Vasakronan

Utmanande logistik

Att nya Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt skapar logistiska utmaningar. Flertalet projekt sker parallellt med Platinan, såsom etableringen av Hisingsbron, Västlänken och överdäckningen av E45:an alldeles intill. I kombination med Platinans unika arkitektoniska utformning och de varierande verksamheter som ska rymmas på de olika våningsplanen, krävs det en ordentlig plan för att projektet ska vara genomförbart. 

– För oss innebär detta tillsammans med projektets storlek utmaningar på flera plan där vi arbetar med fokus på kommunikation som stöd. Med så många aktörer och intressenter inblandade, blir nya digitala lösningar och arbetssätt en förutsättning för att omvandla utmaningar till framgångsfaktorer, säger Mats Landin, projektchef Peab, i ett pressmeddelande.

 

bild
Visionsbild från ett våningsplan i nya Platinan. Bild: Vasakronan

Nya digitala arbetssätt

De digitala arbetssätt Mats Landin nämner, är bland annat att VR-teknik och mobila molntjänster används som stöd i produktionen och vid projektering. Löpande sker även en 3D-skanning av byggnaden som sedan kartläggs i en virtuell fastighetsmodell. De moderna, digitala metoderna påverkar sättet att jobba på vad gäller planering och utförande, men det kommer även att förändra hur förvaltning och användandet av fastigheten kommer att ske i framtiden.

 

bild