Sveriges första naturbana markanvisningstävling

Bild: Nacka kommun

Nu inleds Sveriges första naturbana markanvisningstävling. Nacka kommun söker nu efter en aktör som tillsammans med kommunen vill utveckla ett naturbant stadskvarter i ett attraktivt läge precis intill den framtida stadsparken, entrén till den nya tunnelbanan och gallerian Nacka Forum mitt i den framväxande stadsdelen Centrala Nacka.

- Vi är stolta över att kunna bjuda in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling och hoppas på många intressanta bidrag. Vi letar efter en modig, lyhörd, engagerad och nytänkande fastighetsaktör som är intresserad av att fånga det naturbana som Centrala Nacka står för, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

- I Centrala Nacka vill vi förena det bästa av två världar och utveckla en levande och öppen stadsdel som skapas genom det dynamiska mötet mellan stadens puls och naturens lugn. Det kallar vi för naturbant och det är vår gemensamma vision och målbild för Centrala Nacka, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör.

Det naturbana kommer att prägla gestaltning, miljö, innehåll och funktioner i utvecklingen av Centrala Nacka. Katarina Wåhlin Alm fortsätter:
- Vi vill nu hitta en aktör i framkant som vill vara med och ta nästa steg med oss i utvecklingen av parkkvarteren i Centrala Nacka. Här finns ett unikt läge där park, torg, natur och byggnad ska interagera med varandra och bidra till områdets stadsliv och karaktär. Tillsammans ser vi fram emot att skapa ett stadskvarter med en helt egen naturban identitet.

I markanvisningstävlingen kommer de tävlande utöver pris att utvärderas utifrån bidragens tolkning av det naturbana konceptet, genom gestaltning och bidrag till platsens stadsliv.

De kommande byggnadernas bottenvåningar förväntas bidra till en upplevelserik miljö som berikar gatumiljön och interagerar med den framtida stadsparken och torget och de tävlande ska visa exempel på hur gemensamma mötesplatser, funktioner och tjänster för de boende i kvarteret kan bidrar till aktiva bottenvåningar och gårdar.

Fakta om markanvisningstävlingen: 

  • Tävlingen pågår från den 16 september till 15 oktober.
  • Kvarteret i markanvisningstävlingen avses planläggas för bostadsbebyggelse med lokaler i entréplanet och kvarteret omfattar cirka 9000 kvadratmeter (kvm) ljus bruttototalarea (BTA) bostad.
  • Tävlingsbidragen kommer i ett första steg att utvärderas utifrån lämnade anbud uttryckt som pris i kronor per kvm ljus BTA bostad. De fem bidrag som lämnat högst pris per kvm ljus BTA bostad kommer därefter att utvärderas utifrån bidragens hantering av det naturbana konceptet, genom gestaltning och bidrag till platsens stadsliv, i kombination med lämnat pris per kvm ljus BTA bostad.  
  • Tilldelning av mark bedöms kunna ske under sista kvartalet 2021, förutsatt att beslut fattas av kommunstyrelsen.