Våxnäs, Karlstads nya mötesplats byggstartas

Erik Nilsson (KD) och Niklas Wikström (L) på dagens pressträff för nya Våxnäs torg. Bild: Karlstads kommun

Nu påbörjas arbetet med att bygga en helt ny mötesplats i Våxnäs centrum – Våxnäs torg.

Det nya 3300 kvadratmeter stora torget är tänkt att bli en ny entré till Våxnäs centrum och en ny mötesplats i området. Torget kommer att förbinda centrum med den del av nya Fredricelund som bland annat ska inrymma det nya biblioteket som är till för allmänheten.

- Våxnäs är en stadsdel i omvandling där mycket är på gång. Nya Fredricelund kommer att inrymma inte bara skola och förskola utan också idrottshall, bibliotek och familjecentral med öppen förskola, barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Ökad trygghet har också legat i fokus och vi har bland annat satsat på fler fältare och ungdom för trygghet, säger kommunalråd Niklas Wikström (L).

Öppet och ljust

Det blir ett öppet och ljust torg med nya vistelseytor, sittplatser och hängytor där man ska kunna träffas, umgås och mötas. Det blir flera hängytor så att olika målgrupper ska kunna vistas på torget samtidigt. Belysningen blir god men varierad, en blandning av nedtonad belysning och klassiska stolpar. Det blir planteringar med dagvattenfördröjning och planteringarna blir låga för att bibehålla fri sikt.

- Det här blir ett lyft för Våxnäs och en viktig del av stadsdelens utveckling. Trygghetsfrågan är viktig för området och här har man arbetat för att skapa öppna ljusa ytor med bra belysning och genomtänkta planteringar för att bidra till en ökad upplevelsen av trygghet, säger kommunalråd Erik Nilsson (KD).

Scen och konstverk

Det blir en större aktivitetszon i norr med scen för spontana uppträdanden, låga betongkullar som man kan köra kickbike över och ett större konstverk i tegel. I söder nere vid Våxnäs centrum blir det ett långbord där tanken är att flera personer ska kunna mötas. Spelplaner för bland annat schack och Fia med knuff kommer byggas in i bordet.

Varuleveranser, cyklister och gående ska kunna ta sig fram över torget och samsas på ytan. Cyklister får även ett asfalterat stråk i ytterkanten av torget.