Life City växer fram i Hagastadens life sciencekluster

Vid ett av Skandinaviens mest visuella lägen, där 200 000 människor passerar varje dag, får Life City en unik placering ovanpå E4:an precis intill några av Sveriges viktigaste aktörer inom life science. Foto: John Hartdwick

Atrium Ljungbergs nybyggda Life City ligger mitt i Hagastaden, som utvecklas till ett av världens främsta områden för life science. Vid ett av Skandinaviens mest visuella lägen har Life City en unik placering ovanpå E4:an, intill Karolinska Institutet, KTH, Nya Karolinska Solna och Stockholms universitet. Projektet beräknas stå färdigt i början av 2022.

Text: Sanna Kesselfors

- Atrium Ljungberg har arbetat med Life City sedan 2014 då markanvisning erhölls. Vi ser nu fram emot slutetappen då huset med reception, café och konferensanläggning öppnar och de första hyresgästerna flyttar in. Strax därefter kommer det öppna en härlig restaurang på hörnan. Vi kommer att fortsätta hyresgästanpassningarna i huset och har som mål att ha huset fullt inflyttad under 2022, säger Bakhtiar Afzalan, projektledare på Atrium Ljungberg.

Då byggnaden ligger placerad ovanpå E4:an vid tunnelmynningen har Life City varit ett komplext projekt med många utmaningar, berättar Bakhtiar Afzalan.

bild
Atrium Ljungberg siktar på att byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM. Foto: John Hardwick

- Det har varit väldigt kul att arbeta med detta komplexa projekt. Utmaningen har varit att skapa en byggnad som sticker ut, men samtidigt är rationell att bygga och förvalta. Det har skapat ett spännande möte mellan konstruktion och arkitektur.

Den konstruktionsmässiga utmaningen har varit att bygga huset över den långa spännvidd som tunnelväggarna medger, samtidigt som huset måste hållas lätt på grund av de lastförutsättningar som gäller. Tunnlarna har även gett en mängd begränsningar vad gäller installationsutrymmen och access till huset som har krävt långa utredningar för att lösa. Dessa utredningar har i sin tur lett till att man haft en bra framdrift i produktionsfasen, framför allt när det gäller stom- och fasadresning.

- Den största svårigheten under produktion var i projektets start då en överbyggnad över avfartsrampen från E4:an skulle byggas, utan möjlighet att stänga av avfarten för biltrafik annat än nattetid, förklarar Bakhtiar Afzalan.

bild
Platsen där Life City har byggts är väl synligt i Hagastaden. Hela tomten ligger ovanför motorvägens och järnvägens tunnlar, vilket ställer speciella krav på byggnaden. Foto: Atrium Ljungberg.

Hur har det varit att arbeta med arkitekterna i ett komplext projekt?

- Vi har haft ett mycket bra och nära samarbete med arkitekterna och det har varit en spännande och dynamisk resa att få ihop estetik och funktion. Arkitektuppdraget har varit delat mellan ON Arkitekter som husarkitekt och Gatun som fasadarkitekt och vi har haft ett prestigelöst samarbete med fokus på vad som är bäst för projektet. Resan har varit utmanande men engagemanget har varit stort och resulterat i innovativa lösningar. Det har varit ett härligt projekt att ha fått varit delaktig i och jag tycker att vi tillsammans har skapat ett smycke i Hagastaden, säger Johanna Hammar, projektledare på Atrium Ljungberg.

bild
Life City kommer att vara färdigbyggt i början av 2022 med en total uthyrbar area om cirka 27 000 kvadratmeter. Foto: Atrium Ljungberg.

BREEAM-certifiering

Life City har hållbarhetscertifierats med BREEAM Excellent och hyresavtalen med hyresgästerna är så kallade gröna hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

Behovet av och från verksamheter kommer att variera över tid, därför har man lagt vikt vid att skapa en byggnad med inbyggd flexibilitet för att vara långsiktigt relevant och hållbar. Verksamheter med specifika forskningsändamål och labbverksamhet ställer höga krav på ventilation och vibrationer för att inte störa känsliga mätinstrument. Den senaste uthyrningen till bioteknikföretaget 10X Genomics har visat prov på just detta, där det har varit en nyckelfaktor att kunna möta upp till dessa krav.

- Vi på Atrium Ljungberg är vana att arbeta med platser som har en tydlig vision och i detta fall så har målet med Life City varit att skapa en miljö för affärsutveckling och service som stöttar det framväxande Life Science-klustret i Hagastaden. Nu längtar vi efter att äntligen få öppna upp dörrarna till Life City, avslutar Bakhtiar Afzalan.