Förvandlingen av Brånebacken börjar nu

Skissbild: WSP

Nu inleds arbetet på Brånebacken, Tändsticksområdet. I anslutning till det nya höghushotellet skapas en inbjudande torgyta. Även Västra Storgatan och Järnvägsgatan kommer att genomgå förändringar.

Projektet förverkligar intentionerna i detaljplanen för Väster, att skapa en attraktiv stadskärna med en naturlig länk in mot Tändsticksområdet.

- Kommunens arbeten kommer utföras parallellt med Skanskas byggnation av det nya hotellet i Tändsticksområdet. Målet är att kunna öppna upp alla torgytor samtidigt som hotellet står klart för sin första gäst, säger Henric Wallberg, projektansvarig.

Så här skapar vi en mer levande plats

Torgytan vid det nya hotellet byggs ut med trappor, planteringsytor, murar med mera. Själva Brånebacken, ner mot järnvägsstationen, öppnas upp och byggs om i samma stil som torgytan. Västra Storgatan från Brånebacken mot Klostergatan kommer att beläggas med smågatsten och markplattor. Järnvägsgatan utmed hotellet kommer att justeras och återställas för bättre trafikpassage.

Arbetet inleds med markarbeten 1 november och pågår sedan i olika etapper fram till oktober 2022.