Nyproduktion i Lunden med en vidunderlig utsikt över Delsjöområdet står klar 2022

Nybyggnationsdelen av projektet ingår i Göteborgs jubileumssatsning. Bild: Bostads AB Poseidon, 3dVision, Kvarnström Arkitektkontor

På Hogenskildsgatan i stadsdelen Lunden i Göteborg pågår ett kombinerat nybyggnations- och renoveringsprojekt som ska resultera i 58 nya hyresrättslägenheter. Ovanpå två av Bostads AB Poseidons befintliga hus i Lunden bygger Skanska 56 nya lägenheter med inglasade balkonger i två nya våningsplan samt två etagelägenheter i markplan med uteplats.

Text: Annika Wihlborg

–Det finns ett stort behov av hyresrättslägenheter i Göteborg. Vårt nyproduktionsprojekt där vi förtätar genom att addera fler våningar på några av våra befintliga bostadshus i Lunden är en del av Göteborgs stads jubileumssatsning Bo 2021. De ursprungliga husen i kvarteret stod klara på 1960-talet och eftersom tomten är belägen på en höjd med kuperade omgivningar kom vi slutligen fram till att ett påbyggnadsprojekt med två nya våningsplan ovanpå de befintliga fastigheterna var den bästa lösningen just här, säger Klas Asp, projektchef för Hogenskildsgatan på Bostads AB Poseidon, som är projektets byggherre.

Projektet på Hogenskildsgatan genomförs via partneringsamverkan mellan Bostads AB Poseidon och Skanska. Byggarbetet inleddes i mars 2019. Utöver nybyggnationsdelen genomförs parallellt även ett projekt som innefattar omfattande badrumsrenoveringar samt stambyten i hyresrättslägenheterna i de befintliga 1960-talshusen. Samtliga lägenheter förses även med mekanisk frånluftsventilation. Även i renoveringsprojektet är Skanska upphandlad byggentreprenör.

bild
Interiör från en av de nybyggda hyresrättslägenheterna på Hogenskildsgatan i Göteborg. Bild: Bostads AB Poseidon, 3dVision, Kvarnström Arkitektkontor 

Nya fasader harmonierar med befintligt fasadmaterial

–Nybyggnationsprojektet är indelat i totalt tio etapper, varav åtta hittills är klara och överlämnade till beställaren. Nu fokuserar vi på de två sista etapperna i projektet. Vi har stött på en del utmaningar under projektets gång, bland annat i form av förorenad mark. Markföroreningarna var dessvärre mer djupgående än vi trodde från början och beror i huvudsak på att delar av de utfyllnadsmassor som användes i samband med att de ursprungliga bostadshusen i området byggdes på 1960-talet var förorenade, säger Martin Jorlöv, projektchef på Skanska Direkt.

De två huskroppar som man nu bygger på består av mellan tre till fem våningar och ligger i ett avskilt läge på återvändsgata som gränsar till ett grönområde. De påbyggda våningarna kläs med ljusa fasadskivor, som harmonierar väl med de befintliga fasaderna i rött tegel.

Påbyggnationen på de befintliga fastigheterna innebär att brandsäkerhetskraven höjs även för de äldre delarna av fastigheterna på Hogenskildsgatan. Det innebar i sin tur att man har fått förstärka brandskyddet i dessa delar samt bygga en helt ny brandväg på baksidan av ena huset.

Fantastisk utsikt för de boende

Intresset för de nyproducerade lägenheterna, med boytor som består av mellan 24 och 110 kvadratmeter, har hittills varit stort. Det märks att läget är efterfrågat. Eftersom fastigheterna ligger på en höjd kommer de boende att kunna njuta av en magnifik utsikt över Björkkärr och Skatås från det ena huset och centrala Göteborg från det andra huset. Samtliga balkonger i nybyggnadsdelen blir inglasade, vilket ger de boende ännu fler möjligheter att njuta av utsikten över stora delar av Göteborg. De två etagelägenheterna får uteplatser i markplan, säger Klas Asp.

Merparten av lägenheterna får en halvöppen planlösning med öppet samband mellan kök och vardagsrum. I samband med påbyggnationen på de befintliga fastigheterna förses de även med hiss. Hisschakten placeras på utsidan av husen. Planerad slutbesiktning för Bostads AB Poseidons projekt på Hogenskildsgatan äger rum i januari 2022.

bild