Castellum uppför två logistikbyggnader i Helsingborg

Castellum satsar på nyproduktion av två logistikbyggnader på 9 000 respektive 11 500 kvadratmeter. Foto: Castellum

Med nyproduktion av två logistikbyggnader i Helsingborg växlar Castellum upp sin tillväxtresa inom logistiksegmentet. Nyproduktionen på bästa läge i Långeberga omfattar 22 000 kvadratmeter och görs i samverkan med Serneke.

– Det känns mycket bra att förstärka vår närvaro på klassisk logistikmark i ett av landets absolut
bästa lägen, säger Ola Orsmark, vd för Castellum Region Öresund då projektet idag inleddes
med ett symboliskt spadtag.

Helsingborg brukar rankas som Sveriges näst bästa logistikstad, mycket tack vare sina geografiska förutsättningar i skärningspunkten mellan E6 och E4 samt med landets näst största hamn. Långeberga är ett väl etablerat logistikområde som samtidigt står inför en omfattande expansion, där Castellums nysatsning är en viktig del. Två byggnader på 9 000 respektive 11 500 kvadratmeter anläggs på tomten Drevet 1 som förvärvats från Skanska.

– Helheten blir grön och inbjudande med lummig natur och vattendrag, en betydligt trevligare inramning än vad logistik normalt förknippas med, säger Ola Orsmark som förrättade måndagens symboliska spadtag tillsammans med Ola Serneke, vd för byggentreprenören med samma namn, Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och Magnus Åberg, vd för teknikkonsulten Bengt Dahlgren.

– Det är närmare åtta år sedan vi byggde ny logistik i Helsingborg. Nu är vi tillbaka med besked och markerar vår kraftsamling för att växa både på den svenska och danska sidan av Öresund, konstaterar Hans Sahlin, logistikchef på Castellum.