Sveriges Allmännytta har korat 2021 års bästa klimatinitiativ

Gabriella Castegren, juryns ordförande och klimatexpert på Sveriges Allmännytta. Foto: Sveriges Allmännytta

Fem bostadsföretag belönas med utmärkelsen årets bästa klimatinitiativ i allmännyttan. Tillsammans med ytterligare 182 företag gör de stora insatser för att minska allmännyttans klimatavtryck.

– Alla medlemsföretag som deltar i Klimatinitiativet gör ett fantastiskt arbete för att minska sin klimatpåverkan. Årets fem vinnare är alla tydliga exempel på hur bostadsbolag på olika sätt kan bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling, säger Gabriella Castegren, juryns ordförande och klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

De fem vinnarna är:

Kalmarhem vann kategorin ”Fossilfritt” för att genom ett tydligt och målinriktat ledarskap ha nått målet om fossilfrihet år 2020. All el, all fjärrvärme och allt drivmedel till fordon är förnybar och därmed fossilfri. Nyckeln till framgång var en kombination av modiga beslut för att uppnå stora förändringar av personalens egna transporter och metoder för nudging.

Gavlegårdarna vann kategorin "Energieffektivisering" för att drastiskt ha minskat energianvändningen genom lägenhetsvis temperaturmätning i samtliga lägenheter samt genom styrning på medeltemperatur. De belönas också för att de provar en AI-lösning för ytterligare optimering.

Kopparstaden vann kategorin "Effekttoppar och förnybar energi" för att de tillsammans med andra lokala aktörer har skapat förutsättningar för att anlägga en fastbränslepanna som eldas med biobränsle och ett närvärmenät i ett samhälle med färre än 1000 invånare. Projektet visar att betydande klimatnytta kan göras om ett helhetsgrepp tas tillsammans med energiföretaget på orten.

Helsingborgshem vann kategorin "Klimatkrav på leverantörer" för att på ett outtröttligt och kreativt sätt drivit ett omfattande och nytänkande klimat- och hållbarhetsarbete. Helsingborgshem visar att det går att kombinera krav på låg klimatpåverkan och låg kostnad i upphandlingar så att fler får råd att bo klimatsmart.

Uppsalahem vann kategorin "Klimatsmart boende" för att med stort engagemang ha utvecklat stadsdelen Bäcklösa med avstamp i ekosociala åtgärder. Med satsningar på exempelvis mobilitet, arbetstillfällen för kvinnor, miljörum, obemannade butiker och nudging för sopnedkast visar de på ett helhetsperspektiv vid stadsdelsutveckling.

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 187 medlemsföretag som tillsammans har mer än 750 000 lägenheter.