Byggstart för för om- och tillbyggnad av äldreboendet Lindgården i Hultsfred

Tomas Söreling, oppositionsråd, Lars Rosander, kommunalråd, Maria Phil, verksamhetschef Hultfreds kommun, Pär Jonasson, förvaltare Riksbyggen, Jonas Eliasson, arbetschef Dynacon och Jim Ferreira Axelsson, projektchef Dynacon. Foto: Riksbyggen

Kooperativa hyresrättsföreningen Hultsfreds trygga hem och Riksbyggen har tagit det första spadtaget för om- och tillbyggnation av fastigheten Solvändan 2, äldreboendet Lindgården, i Hultsfreds kommun. I en första etapp ska 27 helt nya lägenheter byggas intill de befintliga och totalt blir det 57 nya eller ombyggda lägenheter.

– I Det här projektet skapar vi 57 lägenheter med modern standard i centrala Hultsfred, 21 lägenheter fler än vad som finns idag. Vi kommer även att skapa trevliga och användbara utemiljöer, säger Magnus Laneborg, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Inom fastighet Solvändan 2 i Hultsfred blir det både om- och tillbyggnader och Hultsfreds kommun kommer när projektet är klart få tillgång till totalt 57 vårdplatser för särskilt-/demensboende med tillhörande gemensamma och administrativa ytor.

Fastigheten skall även förses med nytt värmesystem ny fjärrvärmeanläggning som samt även inkluderar solceller på taket. Projektet kommer att delas upp i två etapper:

Etapp 1
Nybyggnation av 27 lägenheter för särskilt-/demensboende. Nybyggnationen blir en våning högre än befintlig byggnad. Under byggandet av den första etappen kommer verksamheten att vara i drift befintlig byggnad. Första etappen är planerad att vara klar den sista augusti 2023.

Etapp 2
Tillbyggnad av åtta lägenheter samt ombyggnation av dagens 36 lägenheter till 22 lägenheter. Under byggnation av den andra etappen kommer boende och verksamheten ha flyttat in i etapp 1. Andraa etappen är planerad att vara klar den sista augusti 2024.