Byggplåt i Landvetter förvärvas av Fasadgruppen

Peter Bodin, Johan Claesson och Dan Rohlén. Foto: Fasadgruppen

Fasadgruppen stärker sitt erbjudande inom byggnadsplåtslageri genom inkråmsförvärv av AB Byggplåt i Landvetter (”Landvetter”).

Landvetters verksamhet utgår från Mölnlycke med fokus på plåtarbeten i Göteborg med omnejd. Bolaget arbetar framför allt med nyproduktion och bland de större kunderna finns Skanska och Hällingsjöhus. Landvetter har 5 heltidsanställda och omsatte cirka 9 MSEK under sitt senaste verksamhetsår.

Förvärvet sker i form av en inkråmsöverlåtelse där Fasadgruppens dotterbolag Er-Jill Byggnadsplåt förvärvar hela den rörelse som Landvetter för närvarande bedriver, inklusive kundavtal, arbetsredskap, varumärke samt anställda.

”Landvetter blir med sitt fokus på nyproduktion ett perfekt komplement till Er-Jill som främst är verksamma inom renovering. Vi har goda erfarenheter från tidigare samarbeten med Landvetter och ser fram mot att flytta fram positionerna inom plåt i Göteborg”, säger Johan Claesson, affärsområdeschef för Fasadgruppen Väst.

”Att bli en del av Fasadgruppen och Er-Jill är känns väldigt kul. Vi har en tydlig nisch med upparbetade kundrelationer i Göteborg och ser fram mot att tillsammans med Er-Jill och de andra bolagen i Fasadgruppen ta nästa steg i vår utveckling”, säger Peter Bodin, delägare och projektledare i Landvetter.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i Landvetter med egen kassa. Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom tre månader förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 0,3 MSEK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) till den 1 december 2022. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor och Landvetter blir därför omedelbart en del av Fasadgruppen.