Storskaligt skolprojekt byggs i Trelleborgs expansiva östra delar

Köpingeskolan i Trelleborg kommer att ha plats för 700 skolelever och 160 förskolebarn. Bild: Veidekke

I augusti 2022 står Köpingeskolan i östra Trelleborg klar. Det är ett storskaligt skolprojekt som inkluderar en ny grundskola, förskola samt idrottshall. Ambitionen är att skolan, förskolan och idrottshallen ska stå klara lagom till terminsstarten i augusti 2022.

Grundskolan kommer att ha plats för 700 elever i årskurserna F-9 samt fritids. För grundskolan har ett tjugoårigt hyresavtal tecknats med Internationella Engelska Skolan. Den nya förskolan dimensioneras för 160 barn. Skolbyggnaden består av drygt 7500 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan. Fastigheterna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med målsättning om Miljöbyggnad Guld avseende energianvändning. 

bild