Kvarteret Coimbra i Vasastaden – bostadshus med inspiration från Lake Shore Drive Chicago, USA

De fyra husen hör samman med gemensam materialpalett och gestaltning men är byggda i olika höjd och utbredning. Båda husen i kv. Coimbra är trappande i formen mot norr och erbjuder på så sätt gemensamma takterrasser i varje hus. Illustration Wingårdh Arkitektkontor

Kvarteret Coimbra heter det andra kvarteret av två som byggnadsfirman Erik Wallin uppför i den nya stadsdelen Hagastaden. Coimbra omfattar två flerbostadshus med totalt 135 bostadsrätter i varierande storlek. Wingårdh arkitektkontor har i nära samarbete med Wallin ritat, där den tydliga referensen är Mies van der Rohes byggnader längs Lake Shore Drive - den berömda stadsfronten i Chicago.

Kv. Coimbra är det andra kvarteret av de två kvarter som nu uppförs i Hagastaden. Det första – kv. Oxford - ligger längst västerut av stadsdelens alla kvarter. När båda står färdiga bildar de tillsammans "Kvartetten", om totalt fyra hus som sammanbinds två och två med varsin upphöjd gård.

- De fyra husen hör tydligt samman med gemensam materialpalett och gestaltning, dock är alla olika i höjd och utbredning. Båda husen i kv. Coimbra är trappande i formen mot norr och erbjuder på så sätt gemensamma takterrasser i varje hus. Högst upp i alla fyra hus är det stora lägenheter med privata terrasser under tak mot parken, vilket ger den avslutande kronan på byggnadsvolymerna, berättar Paula Stenqvist, handläggande arkitekt på Wingårdh arkitektkontor.  

bild
Fasaden är tillverkad i våningshöga element med en sammanfogning som tillåter rörelse i alla ledder utan synliga skarvar. “Fenorna” är till för att skapa djup i fasaden och ge den en upprepningseffekt för att möjliggöra variation i fönsterhålens placering. Plåten är anodiserad i tre olika bruna toner, vilket innebär att materialet är beständigt i kulör och ytan skiftar i olika ljusförhållanden. Illustration Wingårdh Arkitektkontor

Fasader av glas och aluminium

Visionen var att skapa moderna bostadshus med tydlig inspiration från Lake Shore Drive. Med stilrena fasader av glas och aluminium i harmoniska kulörer vill man skapa en vacker, funktionell och visionär del av staden.

- Metallfasaden letar sig in i bostaden via djupa fönsternischer som går ner till golv och ger karaktär åt lägenheterna, som är stilrena och enhetliga med vita väggar och grålaserade ekgolv samt kök som samstämmer med fasadernas kulör. 

Snillrik sammanfogning av elementen

Utmaningarna, berättar Paula Stenqvist, är flera när ett bostadsprojekt skall få en formell och strikt arkitektur. Den är vanligare i kontorshus med stora glasytor och generell upprepning. Detta uppnåddes bland annat genom ett bra samarbete mellan fasadentreprenören som levererat plåtfasaden och våra ingenjörer på Wingårdhs, säger Paula och fortsätter:

- Fasaden tillverkades i våningshöga element, med en snillrik sammanfogning av elementen som tillåter rörelse i alla ledder utan synliga skarvar. "Fenorna" skapar djup i fasaden och ger den en upprepningseffekt som möjliggör variation i fönsterhålens placering. Plåten är anodiserad i tre olika bruna toner. Anodiseringen innebär att materialet är beständigt i kulör och ytan skiftar i olika ljusförhållanden.

- Projektet ser förrädiskt enkelt ut i sin gestaltning, men det har en hög komplexitet och fler inblandade aktörer än i vanligt bostadsbyggande. Alla fyra husen är till exempel grundlagda ovanpå Norra länken - biltunneln som byggdes innan de fyra husen var färdigprojekterade, avslutar Paula Stenqvist.

bild