Detaljplanen bostadsprojektet Badis i Fjällbacka får grönt ljus

Foto: Fiskaregården

Kommunfullmäktige i Tanums kommun har tillstyrkt detaljplanen för bostadsprojektet Badis i Fjällbacka. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft vilket möjliggör en nybyggnation av ett bostadskomplex på ca 1 500 kvm BTA (bruttoarea) beläget precis vid Fjällbackas hamninlopp. 

– Att detaljplanen nu har vunnit laga kraft innebär att vi kan börja omvandla Badis-byggnaden till ett av Sveriges mest attraktiva och exklusiva bostadskomplex. Vår vision är att matcha detta fantastiska läge med en bostadsprodukt i absoluta toppkvalitet, säger Magnus Clavegård, VD Fiskaregården.

Ett bygglovsförfarande har initierats och kommer avgöra faktorer såsom fastighetens utformning, antal bostadsenheter, storlek på lägenheterna, planskisser med mera. När bygglovet väl är på plats kommer en säljprocess påbörjas. Planerad byggstart är hösten 2022.