Diös och Nåiden Bygg ingår avtal för området Västra Stranden i Luleå

Foto: Diös

För några veckor sedan offentliggjorde fastighetsägaren Diös sina planer för området Västra Stranden i centrala Luleå, med Försäkringskassan som blivande hyresgäst. Nu är det klart att Nåiden Bygg får i uppdrag att tillsammans med Diös utveckla etapp 1 av området, med avsikt att teckna entreprenadavtal under våren. Västra Stranden kommer att inrymma fyra moderna och miljöcertifierade byggnader för kontor, bostäder och urban service. Byggstarten är beräknad till våren 2022.

Nåiden Bygg AB är ett lokalägt bygg- och anläggningsföretag med huvudkontor i Luleå, med lång erfarenhet av alla entreprenadformer. Området Västra Stranden, som är en del av kvarteret Biet, utvecklas för att möta efterfrågan på centrala lokaler och moderna bostäder med hög miljöprestanda, med målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Försäkringskassan har tecknat ett grönt hyresavtal för sitt nya kontor som blir i en egen huskropp och avser etapp 1.

  Precis som vi brinner Nåiden för att utveckla Luleå och vi är glada över att ha dem med oss när vi nu skapar en iögonfallande och grön entré till västra delen av centrumhalvön. I området Västra Stranden kombinerar vi kvalitet, modernitet och hållbarhet för att skapa ett långsiktigt attraktivt kvarter med låg miljöpåverkan. Förutom Försäkringskassan har ett flertal stora aktörer visat intresse, och vi ser fram emot att presentera fler hyresgäster under första halvan av 2022, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

Projektets totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.