Första spadtaget för Malmös nya gymnasieskola

Så här kan Malmö Citadellsgymnasium se ut. Illustration: Här!

För första gången på 60 år ska en ny kommunal gymnasieskola byggas i Malmö. 

Den nya gymnasieskolan byggs i anslutning till Citadellsvägen i närheten av Teknikens- och Sjöfartens hus. Byggnaden får fyra våningar i ljust tegel och blir nästan 15 000 kvadratmeter stor. Den väntas när den är färdigbyggd sommaren 2024 kunna rymma minst 1 200 elever samt 150 anställda. 

Malmö Citadellsgymnasium byggs i samverkan mellan Malmö stad och Skanska. Genom samarbetet har miljöaspekter, estetik och funktionskrav genomlysts tidigt i processen. Målsättningen med det är att få fram moderna, välfungerande och trivsamma skollokaler som samtidigt är kostnadseffektiva och med hög kvalitet. Byggnationen ingår i ett större exploateringsområde som är tänkt att bli Västra hamnens nya entré och fungera som en länk mellan Västra hamnen och innerstaden.