Prognoscentret utser Ellinor Lindström till ny vd

Ellinor Lindström, ny vd på Prognoscentret. Foto: Prognoscentret

Ellinor Lindström har den 19 januari tillträtt som ny vd på Prognoscentret AB. Ellinor efterträder Patric Lindqvist som efter sjutton år och på eget initiativ lämnar vd-rollen. Patric Lindqvist stannar kvar inom bolaget som affärsområdeschef och senior analytiker.

Ellinor Lindström kommenterar: ”Jag ser fram emot att fördjupa min delaktighet i företagets fortsatta resa. Det råder inga tvivel om att den nordiska byggmarknaden har ett växande behov av marknads- och kundinsikter och att vi med ny teknik och nya arbetssätt kommer att kunna möta våra kunders behov på ett effektivare sätt och med större kundvärden.”

Ellinor Lindström kommer senast från en tjänst som operativ chef på Prognoscentret. Hon har tidigare även haft rollen som produktansvarig marknadsanalytiker på Prognoscentret och då varit en nyckelperson i uppbyggnaden och utvecklingen av produktområdet kundnöjdhetmätningar för bostadsbranschen. Ellinor har en magisterexamen i samhällsvetenskap och en bakgrund som analytiker på JM.  

Patric Lindqvist kommenterar: ”Det känns väldigt bra att efter så lång tid få lämna över stafettpinnen till Ellinor. Vi har arbetat tillsammans under en lång tid vilket gör mig trygg om att hon med sin energi, sin kunskap och sin förmåga att utveckla organisationen kommer att kunna bidra starkt till vår fortsatta tillväxtresa. Jag ser också fram emot att stötta henne i frågor som jag har utvecklat kunskap och erfarenheter kring samt att i större grad få möjlighet att utveckla våra tjänster inom affärsområdet marknadsinsikt.”