Första bostadskvarteret kan snart börja byggas på Västerbro, Lund

Illustration: Lunds kommun

Byggnadsnämnden i Lund har antagit detaljplanen som innebär en omvandling från verksamhetsområde till drygt 200 nya bostäder och två butikslokaler i Västerbro.

Västerbro ska omvandlas från ett av Lunds äldsta industriområde till en stadsdel med bland annat bostäder, kontor och butiker. Det aktuella kvarteret Virket har Qvantenborgsparken som granne och ligger vid hörnet där Öresundsvägen och Kobjersvägen möts. Planen innehåller ca 210 bostäder i fyra huskroppar med en relativt sluten innergård. Bostadshusen kommer att vara mellan fyra och sju våningar, lägsta byggnaden är mot Qvantenborgsparken och som högst kommer husen att vara längs Öresundsvägen.

bild
Illustration: Lunds kommun

Vid korsningen där Kobjersvägen och Öresundsvägen möts föreslås en liten torgliknande plats. Här planeras två lokaler för butik eller café.

– Torgplatsen är tänkt att bli välkomnande med blommor, träd och entréer till lokalerna. Ytan är en av flera planerade mötesplatser på Västerbro, säger Daniel Mathiasson planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Vid torgplatsen kommer det även att finnas en öppning till kvarterets innergård. En boendegård för lek och odlingar där familjer kan umgås.

– Västerbro är idag bilvänligt med ovanligt stora gator, något som etappvis kommer att förändras, menar Daniel Mathiasson.

Den nya detaljplanen kompletterar området med en så kallad vistelsegata, där gående och cyklister prioriteras. Bilar och andra fordon kan komma fram, men på de gåendes villkor. Kvarterets parkeringsbehov göms i ett underjordiskt garage under innergården.

Västerbro kommer successivt att förändras och utvecklas. Några av stadsdelens byggnader kommer att bevaras och förädlas men det befintliga huset från 1956, på hörnet vid Kobjersvägen och Öresundsvägen, kommer att rivas. Behovet av bostäder bedöms som större i det här fallet.

Plankarta med illustrations finns att se HÄR!