Nytt vård- och omsorgsboende – en plats för lugn och sociala möten i Heby

Illustration: Horisont Arkitekter

Hösten 2022 invigs ett nytt vård- och omsorgsboende i Heby utanför Uppsala. Vård-och omsorgsboendet kommer att bestå av 80 lägenheter samt tillagningskök och kontor för hemtjänst samt hemsjukvård. Det bidrar till att svara upp till det ökade behovet av äldreboendeplatser i kommunen.

AV: ANNIKA WIHLBORG

Fastigheten, som byggs i centrala Heby, kommer att bestå av åtta avdelningar med tio lägenheter vardera samt tillhörande gemensamhetsutrymmen. Entreprenaden upphandlades av Heby kommun som därefter överlät entreprenadavtalet till fastighetsbolaget Altura och Drevviken inför projektets genomförande.

LUGN OCH SOCIAL PLATS FÖR DE BOENDE

Veidekke har anlitats som totalentreprenör och det nya vård- och omsorgsboendet ska utvecklas med fokus på att skapa trivsamma och hemliknande miljöer för de boende. Det kommer bland annat att finnas en gemensam trädgård med plats för odling, promenader och vila där fokus blir att skapa en lugn och social plats för de boende och en arbetsplats i världsklass för personalen. ■