Serneke bygger om Byggmästareförenings kontorsfastighet

Bild: Strategisk Arkitektur

Serneke har fått uppdraget att bygga om och renovera Stockholms Byggmästareförenings kontorsfastighet på Kungsholmen i Stockholm. Entreprenaden är värd cirka 140 miljoner kronor.

Målsättningen är att skapa mötesplatsen ”Byggarnas Hus” med syftet att bidra till utvecklingen i byggbranschen men också att skapa moderna och funktionella lokaler.

bild
Bild: Strategisk Arkitektur

Uppdraget innefattar en uppgradering av fastigheten för att klara dagens krav gällande tillgänglighet, energianvändning, hållbarhet och funktionalitet. Fasaden kommer också att förnyas genom ny puts och entrén kommer att byggas om för att skapa en mer öppen och tillgänglig känsla för besökare. Ett tydligt fokus i uppdraget är hållbarhet och långsiktighet vilket kommer genomsyra hela projektet.

Fastigheten är ritad av arkitekten Gustaf Clason och uppfördes av Byggmästerföreningen under perioden 1958–1960. Projektet startar under hösten 2022 och ska vara klart i slutet av 2023. Ordersumman på cirka 140 miljoner kronor inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2022.