Nischer Properties erhåller markanvisning i centrala Hudiksvall

Foto: Ümit Yıldırım/Unsplash

Hudiksvalls kommun har beslutat att tilldela Nischer Properties AB en markanvisning på Kattvikskajen, kvarter I2. Kvarter I2 omfattar en byggrätt om 4 200 m2 BTA. Detaljplanen medger bostäder och centrumändamål.

Under mars 2022 bjöd kommunen in till intresseanmälan för markanvisning av kvarteret. Nischers Properties förslag har valts ut då det uppfyller kommunens ambitioner för området och stadsdelen.

Nischer har presenterat ett förslag som innebär uppförande av flerbostadshus i tre huskroppar bestående av ca 40–60 hyresrätter. Husen kommer att byggas med hållbara material och trästomme.

”Kattvikskajen är ett spännande område som vi ser framemot att vara med och utveckla, närheten till havet och centrum gör området mycket attraktivt och vi är glada över att få etablera oss som långsiktig förvaltare i Hudiksvall med detta projekt säger Nischers VD David Aspehult.

Markanvisningen har fått ett slutgiltigt godkännande i kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott den 30 Maj 2022.