Svag ökning på nordiska byggmarknaden 2022

Foto: K8/Unsplash

Varje kvartal presenterar affärskonsulterna Navet AB en konjunkturrapport om byggmarknaden i de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige.

I den kommande rapporten kan man konstatera att byggvolymen väntas utvecklas väldigt olika hos de fyra länderna. Sammantaget i Norden spås den påbörjade husbyggnadsvolymen för bostäder och lokaler öka med omkring 3 procent 2022 för att sedan i stort sett ligga stilla 2023. Norge sticker ut med en positiv prognos för husbyggandet i år, medan resterande tre länder väntas få en negativ utveckling i olika stor omfattning. Rapporten finns tillgänglig i slutet av juni.