Grönskade muralmålningar på HSB Living Lab

Muralmålning på HSB Living Lab. Foto: HSB

Gröna levande fasader har många fördelar – de bidrar till ökad biologisk mångfald, binder koldioxid och är ett viktigt verktyg för att hantera negativa effekter av klimatförändringen. HSB Living Lab har i ett nytt projekt tillsammans med betongtillverkare Butong på ett innovativt sätt kombinerat gröna fasader-teknik med konstnärlig utsmyckning. Till sin hjälp har de street art-konstnären Charlie Granberg som fått i uppdrag att skapa grönskade muralmålningar. Nu är det första verket monterat på HSB Living Labs fasad.

Att låta grönskan ta plats i våra städer kommer bli allt viktigare. Den kan också ha positiva effekter på hälsa, livskvalitet och biologisk mångfald. Grönskande städer är också ett viktigt verktyg för att hantera negativa effekter av klimatförändringen som värmeböljor eller extrema skyfall. Växtligheten kan dessutom hjälpa till att fördröja dagvatten och binda koldioxid.

I takt med att städer blir allt tätar är det viktigt att hitta nya sätt att tillföra grönska på liten yta och där kan gröna levande fasader vara en del av lösningen. I HSB Living Lab utforskar man just nu gröna levande fasader i flera olika projekt.

Foto
Lars Höglund och Charlie Granberg. Foto: HSB

Nu tar man ett nytt innovativt grepp tillsammans med betongtillverkare Butong, genom att kombinera växtlighet på väggar med konstnärlig utsmyckning. Till sin hjälp har man tagit street art-konstnären och musikern Charlie Granberg, som fått i uppdrag att skapa muralmålningar där blommor och grönska kan frodas.

bild
– Det var på 15 meters höjd i Uppsala när jag stod i en skylift och målade Pelle Svanslös samtidigt som Lars underhöll en av Butongs växtväggar på andra sidan gatan som idén att kombinera streeart och gröna fasader uppstod. Det känns fantastiskt att det äntligen blivit verklighet. Den här kombinationen jag inte sett någonstans tidigare och det känns väldigt nytt och spännande, säger Charlie Granberg, konstnär och musiker från Ljusdal. Foto: HSB

Idén om att konstnärlig utsmyckning i bostadsområden för att påverka människor i en positiv riktning går som en röd tråd genom HSBs historia. Ända sedan HSB bildades för nästan 100 år sedan har HSBs fastigheter över hela Sverige utsmyckats med mängder av konstverk. HSB lägger alltid en summa av produktionskostnaden i nybyggnadsprojekten på konstnärlig utsmyckning. Det ses som ett klokt sätt att återinvestera i det område där man verkar.

– Att kombinera konst med gröna levande fasader är ett helt nytt grepp för att skapa värdefulla och hållbara utemiljöer i våra projekt. Vi ser med spänning fram emot att se hur de grönskande muralmålningarna kommer att tas emot av de boende och förbipasserande, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

bild
Foto: HSB

Innovativ kombination
Butong har tagit fram en innovativ lösning för gröna fasader. Tredimensionellt formade betongskivor gör att väggarna är vackra oavsett om det växer i dem eller inte, vilket är en fördel för det svenska klimatet där många växter vissnar över vintern. Materialet gör dem också lämpliga för att kombinera med muralmålningar och det ska nu testas för första gången.

– Eftersom våra paneler inte behöver vara täckta med växter för att se bra ut, har vi kunnat kombinera fröer med växter och på kort tid blivit Nordens ledande leverantör av gröna fasader. Nu vill vi även vara med och utveckla det konstnärliga anslaget och är supertaggade på att göra det tillsammans med HSB och Charlie Granberg, säger Lars Höglund, grundare av Butong.

Tanken med projektet är att hitta en lösning för flerbostadshus, där grönska kombineras med ett konstnärligt uttryck, och som är enkel att installera och sköta. Samtidigt som HSB får ökad förståelsen för hur gröna fasader fungerar och hur man kan jobba med gestaltningsfrågor på nya sätt. En annan viktig del är att undersöka vad som krävs av fastighetsägare och förvaltare kring skötseln.

Den första gröna levande fasaden i form av en muralmålning har nu monterats på HSB Living Labs fasad. Under 2023 planerar man även att klä in ett miljöhus i brf Norman i Uppsala med ännu ett grönt levande konstverk. Här knyter muralmålningen an till områdets namne, Normann Brändbo. I den tänkta ”grönskande skrothögen” kan den uppmärksamme skymta en kranbil från Brändbos Kranbilar.

Fakta
Pojektet syftar till att dels testa och utvärdera gröna fasader ur ett fastighetsägar- och förvaltarperspektiv, dels ett konstnärligt/gestaltningsmässigt perspektiv. Här vill man undersöka hur konstnärlig utsmyckning upplevs av de som bor i området, vilka krav gröna fasader ställer på fastighetsägare, vad som krävs i form av skötsel, hur det upplevs av de boende och hur integrationen med byggnaden fungerar över tid. Andra intressanta områden är vad man bör tänka på vid val av växter och hur det påverkar såväl utseende som behov av skötsel.