Tyresös nya ishall blir en naturlig mötesplats och Tyresövallens nya nav

Den nya ishallens arkitektoniska utformning öppnar upp mot förbipasserande och gör det möjligt för dem att titta in och ta del av verksamheten i ishallen utifrån.

I Tyresö söder om Stockholm byggs en ny ishall som ska bli en modern mötesplats och knutpunkt i det kringliggande idrottsområdet som bland annat inkluderar simhall och fotbollsplaner. Den nya ishallen byggs i anslutning till kommunens befintliga ishall, som kommer att rivas för att ge plats för bostäder.

Text: Annika Wihlborg Bildkälla: Tengbom

Tyresös nya ishall ersätter kommunens befintliga ishall, som har över trettio år på nacken. Ishallen byggs i centrala Tyresö, förses med 1000 åskådarplatser och blir en mötesplats med ett torg och en arkitektonisk lösning som öppnar upp verksamheten för förbipasserande. Tanken är att den nya efterlängtade ishallen ska bli ett lyft för hela Tyresövallen och ett lyft för idrotten i kommunen. Ishallen är dessutom anpassad för ishockeyns division 1-spel.

Under ishallen byggs ett parkeringshus och det café som kommer att finnas i ishallen kommer även att ha en uteservering. Inne i ishallen planeras även utrymmen för kanslier och omklädningsrum för Tyresö konståkningsklubb, Tyresö Royal Crowns, Tyresö FF och Tyresö Hanviken Hockey.

bild
Tyresö kommuns nya ishall blir en modern mötesplats med ett torg som länkar samman fotbollsplanerna och simhallen som också finns på Tyresövallen.

Fasad av röd plåt och svarta aluminiumrör

Fasaden i anslutning till entrépartiet består till stora delar av glas, vilket är ovanligt för en ishall. Christer Blomqvist, arkitekt på Tengbom, som står för ishallens utformning, har strävat efter att skapa en mötesplats snarare än en traditionell ishall. Förbipasserande kan exempelvis titta rakt in i ishallen, vars fasad kläs med röd plåt och svarta aluminiumrör. Det gör att verksamheten öppnar upp sig och blir mer tillgänglig för allmänheten. En utmaning med att inkludera stora glaspartier i fasaden är, enligt Christer Blomqvist, att minimera solinsläppet på själva isrinken. Tengbom har därför noggrant kalkylerat solens rörelser på platsen. Med solavskärmningar på vissa fönster går det att undvika direkt solljus på isrinken och samtidigt behålla ishallens transparenta utformning.