Hållbar och flexibel kontorsfastighet blir tongivande pusselbit i Kirunas nya stadskärna

Projektet har höga hållbarhetsambitioner och utvecklas utifrån ett flexibelt och genomtänkt koncept som ska göra fastigheten anpassningsbar utifrån behov och önskemål som efterfrågas.

Kiruna befinner sig mitt i en historiskt storskalig omvandling i samband med att hela stadskärnan flyttas. Stadsflytten innebär förstås att en rad nya fastigheter byggs. Mittemot det nya stadshuset i centrala Kiruna byggs exempelvis kontorsfastigheten Börsen H1. Första spadtaget till det nya kontorshuset togs i augusti 2021 och det beräknas stå klart för tillträde under årsskiftet 2023/2024.

AV: SANNA KESSELFORS | FOTO: SKANSKA

Det sex våningar höga kontorshuset kommer att ligga på Stadshustorget, mitt i hjärtat av nya Kiruna centrum. Med högt satta hållbarhetskrav avseende klimat, energiprestanda och materialval samt avfalls– och vattenhantering kommer kontorshuset att ha en mycket låg miljöpåverkan.

- Vi ville att huset skulle ligga centralt och vara anslutet mot torget – för att på så vis skapa interaktion mellan huset och torget, där trappan till huset blir som en inbjudande del av torget och miljön som kan användas av hyresgäster men också invånare i staden. Huset står placerat på ett sätt som gör att det blir en tydlig del av centrum. Det kommer att bli ett bekant hus i stadsmiljön, säger Peder Enoksson, projektchef Skanska.

Huset kommer att förses med solceller på taket och målet är att det ska vara självförsörjande på fastighetsel. Ambitionen är dessutom att Börsen H1 ska miljöcertifieras enligt LEED guld.

- Vi har höga ambitioner när det gäller hållbarhetsarbetet. Utöver miljöcertifieringen LEED guld har vi också satt det interna hållbarhetssystemet Gröna kartan, enligt högsta certifieringskravet mörk grön.

- Förutom höga hållbarhetsambitioner utvecklas fastigheten utifrån ett flexibelt och genomtänkt koncept som innebär att den lätt går att anpassa utifrån de behov och önskemål som efterfrågas. Hela poängen är att fastigheten ska vara hållbar och flexibel, berättar Peder Enoksson.

Skanska var projektets ursprungliga ägare, men hösten 2021 avyttrades Börsen H1 till Luleälven Fastigheter för 260 miljoner kronor. Luleälvens tillträde sker i samband med att den nya kontorsfastigheten färdigställs i slutet av 2023.

- Vi har kontinuerlig dialog i ett bra och nära samarbete med de nya ägarna och ser fram emot att lämna över fastigheten till Luleälven vid färdigställandet.

bild