Stavas framtidens effektiva bostadsbyggande prefabricering?

Byggbranschen står inför stora förändringar – många vittnar om ett konservativt och kostsamt arbetssätt som behöver förnyas. Så, var ligger framtiden för ett mer energi- och produktionseffektivt bostadsbyggande? Aktuella Byggen har talat närmare med Stefan Sjöström, vd för Ergonomic Construction Sweden, som tagit fram patenterade lösningar inom området prefabricering och modulbyggnad, med bland annat stomuppbyggnad i fokus.

AV: SANNA KESSELFORS | FOTO: CARL HEIGL, MAIKEL BENT CREATIVE COMMONS

Ergonomic Construction arbetar med att ta fram innovativa lösningar anpassade för byggbranschen – framförallt inom stomuppbyggnad av flerbostadshus. Genom samarbete med prefabindustrin och de stora byggföretagen utvecklar de produktions- och energieffektiva, miljöanpassade alternativ till de traditionella metoderna.

– Prefabriceringen är det vi lägger störst fokus vid. Vi strävar efter att minska kostnaderna för bostadsbyggandet, vilket vi menar är möjligt genom en ökad prefabriceringsgrad, säger Stefan Sjöström och fortsätter:

ÖKAD NYTTA I PRODUKTIONSSKEDET

Tanken är att hitta lösningar på effektiviseringar där de gör mest nytta i bostadsbyggandet. Stefan Sjöström förklarar att man efter att ha vänt på varje sten kommit fram till att det är under stomuppbyggnadsfasen de största effektiviseringarna går att finna.

Traditionellt har man börjat att bygga innerväggar och efterföljande arbetsmoment först när stommen är uppbyggd och taket är på plats – följden av detta arbetssätt är att huset vid stomuppbyggnadsfasen står overksamt under lång tid.

bild

NY METOD VID BOSTADSBYGGANDE

Montering av prefabricerade innerväggar används vid bland annat kontorsbyggen – men inte vid bostadsbyggande. Studier har enligt Stefan visat att produktionstidplanen minskar med cirka 15 procent.

Huvudorsaken är att i bostadsbyggandet kräver man hela släta väggar, utan synliga profiler. En annan anledning är att det har saknats metod för att montera innerväggar planvis samtidigt som stomuppbyggnaden sker.

– Med hjälp av den patentsökta innovationen kan man planvis producera och montera prefabricerade innerväggar under stomuppbyggnadsfasen med ett utförande lika som en platsbyggd innerväggskonstruktion. Arbetstiden med innerväggarna på arbetsplatsen minskar med 85 procent. Målningsarbeten, VVS-arbeten och övriga kompletteringsarbeten kan utföras betydligt tidigare.

Monteringsmetoden fungerar oavsett hur den prefabricerade innerväggen konstrueras. Till exempel med trä, om man är ute efter ett miljövänligare alternativ. Eller stålreglar, som man allt oftast använder idag.

bild

MARKNADSFÖRING

Under hösten påbörjas arbetet att marknadsföra lösningen för en produktionsstart. – Vi tror att det går att förändra invanda mönster genom fungerande, hållbara och mer effektiva lösningar som överträffar de traditionella arbetssätten och det vill Ergonomic bidra med. Metodförändringen med innerväggarna är verkligen något som kommer kunna göra skillnad, för att göra byggandet effektivare och billigare. ■