Klimatförbättrad betong för Wallenstam närmare klimatmålen

I Wallenstams nyproduktion Bersån i Kvarngärdet, Uppsala har klimatförbättrad betong använts i byggnationen. Hit välkomnas de första hyresgästerna under våren nästa år. Foto: Wallenstam

Klimatförbättrad betong är en viktig framgångsfaktor i arbetet med Wallenstams klimatmål. Initiativet att använda klimatförbättrad betong har lett till att koncernen idag ser stora utsläppsskillnader i projekt där den traditionella betongen har ersatts. Från och med 2019 har CO2-utsläppen från byggverksamheten hittills minskat med 7,9 % per nyproducerad kvadratmeter. Målet är att minskningen ska bli 10 % till och med nästa år. 

– Drivkraften och hållbarhetsinitiativen i organisationen är väldigt inspirerande. Det är många som bidrar i klimatmålsarbetet.  Som bolag medverkar vi även, tillsammans med flera andra fastighetsbolag i Göteborg, i initiativet ”Handslaget”, för att öka återbruket i branschen, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Andra bidragande faktorer till Wallenstams minskning av CO2-utsläppen i nyproduktionen är exempelvis analys och optimering av både konstruktion, stomme och materialval redan vid projektering. 

Nästa steg i hållbarhetsarbetet för Wallenstam är nya vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet. Bolaget har ansökt till det globala klimatsamarbetet Science Based Targets Initiative. I väntan på validering av målen fortsätter arbetet med tidigare antagna klimatmål i nuvarande affärsplan.