Utökat informationsutbyte mellan myndigheter välkomnas av Byggföretagen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Byggföretagen välkomnar utredningsförslaget om ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet i bygg- och anläggningsbranschen. - Det är skillnad på byggare och byggare. Byggföretagen har under lång tid framfört behovet av en ny sekretesslagstiftning som möjliggör delgivande av relevant information, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

 

Byggföretagen vill se digital tillgång till offentlig information och ökad samverkan med branschens befintliga system för effektivare leverantörskontroll och mer träffsäkra arbetsplatskontroller.

- Kontroll och uppföljning inom bygg- och anläggningsbranschen sker i dag till stora delar digitalt via det branschägda ID06-systemet. Att koppla nödvändig information från myndigheter till ID06 skulle säkra valideringen. Detta möjliggör avstängning av enskilda ID06-kort och osunda företag kan nekas tillträde till byggarbetsplatser, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Utländska företag som är verksamma i Sverige bör också synliggöras för uppgift om var företaget och dess anställda betalar skatter och avgifter.

- Dessa åtgärder beaktas inte i utredningen - men är helt nödvändiga för att stärka kontrollen som görs i samband med upphandlingar, säger Claes Thunblad.

Sund konkurrens är en prioriterad fråga för Byggföretagen. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd är b la ledamot i den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet.

Källa: Byggföretagen