Det spektakulära Våghuset är ett av Masthuggskajens första kontorshus

I direkt anslutning till Järntorget står ett av Masthuggskajens nya landmärken: det innovativa kontorshuset Våghuset. NCC är byggherre för fastigheten, som, tillsammans med grannfastigheten Brick Studios, blir de första kontorshusen i den nya stadsdelen. Våghuset är en modern och hållbar kontorsfastighet med en annorlunda fasad som drar blickarna till.

AV: ANNIKA WIHLBORG |  ILLUSTRATION: WHITE ARKITEKTER/WALK THE ROOM | FOTO: NCC

Det tretton våningar höga Våghuset, som har ritats av White Arkitekter, har en spektakulär gestaltning med sin glasade, böljande och vågformade fasad. Inspirationen till den vågformade utformningen har White Arkitekter hämtat från vattnet och älven, som är stadens hjärta och ett av Göteborgs starkaste kännetecken. Tanken är att fasaden ska spegla vattnets liv och rörelse och i augusti 2022 flyttade de första hyresgästerna in. Ljussättningen av fasaden på kvällstid tillför ytterligare en dimension till Våghusets stilfulla karaktär.

–Våghuset driftsätts och tas i bruk i december 2022, därefter flyttar hyresgästerna in successivt fram till sommaren 2023. Vår ambition är att Våghuset tillsammans med grannhuset Brick Studios ska utgöra två självklara nav i den nya Masthuggskajen. Dessa två fastigheter utgör den första delen av Masthamnsgatan, som tar sin början vid Järntorget. Vi hoppas att de hyresgäster som flyttar in i de publika lokalerna på gatuplan ska bidra till mångfalden och dynamiken i den nya stadsdelen, säger Martin Sandberg, NCC:s projektledare för Våghuset.

bild
De första hyresgästerna flyttade in i Våghuset redan i augusti 2022.

Länkas samman med Brick Studios

Våghuset länkas samman med Brick Studios via en lägre byggnad där det även finns en gemensam takterrass för hyresgästerna i båda fastigheterna. Våghuset har byggts med höga hållbarhetsambitioner, fastigheten är BREEAM-certifierad på nivå excellent. Miljömärkningen går helt i linje med det faktum att Masthuggskajen är det första svenska stadsutvecklingsprojektet som har certifierats av Citylab för hållbar stadsutveckling.

bild